Header image for Vitalis 2022
Profile image for Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa Passed

Thursday May 19, 2022 11:15 - 12:00 A1

Moderators: Björn Erik Erlandsson, Mikael Wintell

Track: Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Avslutande diskussion och frågestund

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Seminar type

Live

Objective of lecture

Övrigt

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Nytta/effekt
Kommun
Dokumentation

Lecturers

Profile image for Björn Erik Erlandsson

Björn Erik Erlandsson Moderator

Senior Adisor, Professor
KTH/CBH/Inst för Medicinsk teknik och hälsosystem

Senior Advisor, KTH Skolan för Kemi, bioteknologi och hälsa, Institutionen för medicinsk teknik och hälsosystem, föreståndare för Jonasson Centrum för medicinsk avbildning. Ordförande i SIS TK 334 Hälsoinformatik sedan 2004. Convenor för ISO/TC215 Health Informatics standardisering, WG1 Architecture, Frameworks and Models sedan 2017. En av initiativtagarna till att skapa HL7 Sverige, 2005, Sverige och styrelseledamot 2014 - pågår. www.hl7.se

Profile image for Mikael Wintell

Mikael Wintell Moderator

Standardiseringsansvarig, Västra Hälso- och sjukvårdsområdet.
Västra Götalandsregionen

Arbetar idag med införandet av FVM med fokus på informationsstruktur och standardisering
Ordförande Internationellt DICOM WG 26 Digital Patologi
Varit med och tagit fram den första IHE profilen för Patologi IHE-DPIA
https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PaLM/IHE_PaLM_Suppl_DPIA_Rev1-0_PC_2019-12-12.pdf
Medförfattare, Lärobok Medicinsk Informatik (studentlitteratur)