Header image for Vitalis 2022
Profile image for Hur digital levnadsberättelse stärker personcentrerad omsorg och involverar anhöriga

Hur digital levnadsberättelse stärker personcentrerad omsorg och involverar anhöriga Passed

Wednesday May 18, 2022 15:30 - 16:00 A4

Lecturers: Fredrik Westergaard, Marthe Tverbakk Tjærandsen

Track: Välfärdsteknik

I Norge har man jobbat med digital levnadsberättelse under ett par år och det finns många kommuner där som jobbar med detta framgångsrikt. Vi kommer dela med oss av erfarenhet ifrån bland annat norska kommunen Björnefjorden och den användarundersökning som gjorts som visar fördelar både för det enskilda boendet, brukaren, personalen och anhöriga.  Även erfarenhet ifrån Sverige och det svenska boendet Hattstugan där de sen länge framgångsrikt jobbat med levnadsberättelsen för att ge en så bra som möjligt personcentrerad omsorg och där de numera jobbar med den digitalt för att ytterligare förbättra arbetet.  

Genom att digitalisera levnadsberättelsen blir det flera fördelar genom att den är tillgänglig online. Levnadsberättelsen blir mer levande och personalen får bättre möjlighet att lära känna den enskilda personen. Då den är online blir den mer lättillgänglig och den kan enkelt uppdateras kontinuerligt. Anställda och vikarier kan snabbt ta del av de boendens levandsberättelse på en avdelning och snabbt få info om vad var och en har för bakgrund och gillar att göra. 


Bilder och video kan användas enklare i reminiscensarbetet vilket är väldigt värdefullt för att skapa goda samtal, hjälpa till att minnas och för att skapa meningsfulla aktiviteter.   

Flera anhöriga kan bidra till levnadsberättelsen och personalen kan kommunicera och dela med sig av upplevelser ifrån boendet på ett säkert kontrollerat sätt.

Då detta är en förändringsresa att förändra arbetssättet och jobba med levnadsberättelsen digitalt kommer erfarenhet av hur det implementeras delas generellt som är applicerbart på de flesta förändringsarbeten. 

Language

Svenska

Topic

Välfärdsteknik

Seminar type

Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Kommun

Lecturers

Profile image for Fredrik Westergaard

Fredrik Westergaard LecturerExhibitor

Konsult välfärdsteknik & e-hälsa - VD Wera Welltech - representerar även
VilMer

Fredrik Westergaard är visionär och innovatör på egna bolaget Wera Welltech.
Han har i grunden en magister inom datavetenskap och jobbat både i privat, statligt och kommunalt. Nu brinner han av att använda sin kunskap och erfarenhet att göra skillnad för människor och skapa ett gott liv livet ut där personens bästa är i centrum och tekniken blir en möjliggörare för att göra skillnad på riktigt.

Profile image for Marthe Tverbakk Tjærandsen

Marthe Tverbakk Tjærandsen LecturerExhibitor

Salg og faglig utvikling / Arbetsterapeut
VilMer

Har djup erfarenhet och kunskap i att arbeta med personcentrerad omsorg. Är i grunden utbildad arbetsterapeut och jobbar som ämnesansvarig och att digitalisera levnadsberättelsen. Har jobbat framgångsrikt med detta i ett par år i Norge och håller ofta föreläsningar i ämnet.