Header image for Vitalis 2022
Profile image for Digitala möjligheter som stöd i den nära vården

Digitala möjligheter som stöd i den nära vården Passed

Tuesday May 17, 2022 15:30 - 17:00 A2

Workshop leaders: Emma Spak, Erica Sandberg, Eva Lindholm , Lisbeth Löpare Johansson, Patrik Sundström, Sven-Åke Svensson

Track: Workshops / fördjupning, Nära vård

För att delta i denna workshop så måste du göra en intresseanmälan genom att klicka på knappen "Boka"

Du måste har köpt konferenskort och vara inloggad för att kunna boka.

Syftet är att säkerställa att det blir en bra sammansatt grupp. Huvudprincipen är dock att först anmäld får plats.

Workshopledaren kommer att meddela om du blir antagen

Endast fysiskt deltagande är möjligt.


Digitalisering bär med sig stora möjligheter att stödja omställningen till Nära vård när det gäller att skapa förutsättningar för individer att vara aktiva medskapare, kunna ta ansvar för sin egen hälsa och vara delaktig i en sammanhållen vård och omsorg. Samtidigt är möjligheterna stora för alla aktörer kring individen som ska kunna arbeta proaktivt, hälsofrämjande och ha förutsättningar att ge bästa möjliga vård och omsorg.

Men vilka områden är egentligen de mest prioriterade och var finns det största värdet för individer och medarbetare? Och hur tar vi oss från ett nuläge till ett nyläge där digitaliseringen stödjer en önskad fokusförflyttning a) från organisation till person och relation, b) från passiv mottagare till aktiv medskapare, c) från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande, d) från isolerade vård- och omsorgsinsatser till sammanhållet utifrån personens fokus.

Under workshopen kommer vi i mindre grupper diskutera grundprinciper för att på bästa sätt ta vara på digitaliseringens potential i omställningen till Nära vård, exempelvis:

  • Det som kan göras av patienten (personen) ska kunna göras av patienten 
  • Starta med det digitala, addera det fysiska vid behov - “Digital först fysiskt om det behövs” 
  • Låt den “nya vårdformen” växa så att det stärker det befintliga hälso- och sjukvårdssystemet 

Vi kommer också fördjupa oss i ett antal områden där det finns extra stort behov, nyttor och möjligheter att med digitalisering stödja omställning till Nära vård:

Varmt välkommen till en konstruktiv workshop om digitala möjligheter som stöd i omställningen till Nära vård!

Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Seminar type

Endast på plats

Objective of lecture

Övrigt

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Emma Spak

Emma Spak Workshop leader

Sektionschef, Avdelningen för vård och omsorg
Sveriges Kommuner och Regioner

Profile image for Erica Sandberg

Erica Sandberg Workshop leader

Digitaliseringsstrateg
Västra Götalandsregionen

Arbetar på Koncernstab digitalisering, koncernkontoret Västra Götalandsregionen. Fokus hälsa, och interaktion invånare och patient. Klinisk bakgrund hälso- och sjukvård. Arbetat i flera olika strategiska uppdrag och roller.

Eva Lindholm Workshop leader

Profile image for Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson Workshop leader

Samordnare Nära vård
SKR

Lisbeth Löpare Johansson är samordnare för Nära vård på SKR. Uppdraget innebär att samordna SKRs stöd till regioner och kommuner i omställningen till Nära vård och samverkan med regeringskansliet och myndigheter. Lisbeth har mer än 25 -års erfarenhet av hälso- och sjukvårdsfrågor på systemledningsnivå och kommer närmast från en tjänst som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten.

Profile image for Patrik Sundström

Patrik Sundström Workshop leader

Chief Digital Officer
Sveriges Kommuner och Regioner

Patrik Sundström är ledare med lång erfarenhet av policyutveckling på nationell nivå. Ledde i flera år SKR:s arbete med digital hälsa och har ansvarat för etableringen av Vision ehälsa 2025. Är sedan 2020 SKR:s digitaliseringschef med övergripande ansvar för digitalisering i offentlig sektor och i den rollen en del av SKR:s ledningsrupp.

Profile image for Sven-Åke Svensson

Sven-Åke Svensson Workshop leader

E-hälsostrateg
Region Jönköpings län

Som e-hälsostrateg har jag ett långsiktigt och övergripande ansvar att driva e-hälsofrågor både regionalt och nationellt. Att se till helheten och hur olika e-tjänster och verksamhetssystem ska fungera tillsammans på så optimalt sätt som möjligt. Omvärldsbevakning, kartläggning och analys inför beredning och framtagande av beslutsunderlag. I rollen ingår att omsätta beslut till riktlinjer, strategier och handlingsplaner samt delta i regionala och nationella styrgrupper. Identifiera aktuella och framtida behov samt funktionella gap i e-tjänster och system. Övergripande utredningar och förändringsledning vid införande av nya tjänster och vid innovationsprojekt.