Huvudbild för Vitalis 2022

Nästa generation neurorehabilitering och e-hälsa Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 12:40 - 12:55 Open Stage

Spår: Open Stage

Nästa generation neurorehabilitering och e-hälsa 

Genom Mixed Reality (MR) i smarta glasögon erbjuder Brain Stimulations lösning RehAtt helt nya möjligheter för rehabilitering av strokepatienter. RehAtt MR ger mer intensiv och effektiv individualiserad kognitiv och motorisk träning. Med vetenskaplig design av övningarna stimuleras hjärnan, den berikade rehabiliteringen optimerar träningseffekten och en överföring av effekt ses till funktionsförbättringar i vardagsaktiviteter. Med den geststyrda nya kommunikationsplattformen finns möjlighet att erbjuda ny kvalitet i terapeutstöd på distans och öka tillgänglighet till kunskapsbaserad rehab. Metoden används redan på 20 kliniker och i hemrehabilitering. 

Helena Fordell, MD, PhD, grundare och VD, Brain Stimulation 

Arrangör: Brian Stimulation/Luleå Tekniska Universitet 

Aktiviteten är öppen för alla (inget konferenskort krävs).  

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

On site only