Header image for Vitalis 2022
Profile image for Digitala ronder barnonkologi

Digitala ronder barnonkologi Passed

Wednesday May 18, 2022 09:45 - 10:00 F5

Lecturers: Patrik Björnfot, Robyn Schimmer

Track: Av kliniker, för kliniker

Barn och ungdomscentrum vid Norrlands universitetssjukhus (NUS), genom Barnavdelning 3, har huvudansvaret för de barn med cancer (barnonkologiska patienter) i norra sjukvårdsregionen. Patienterna tillbringar ofta stor del av sin tid på sjukhus och det bästa för patienten är att få möjlighet att göra det så nära hemmet som möjligt. Genom att möjliggöra digitala ronder kan expertis från barnonkologer vid NUS kunna göra bättre bedömning av patienterna på distans och på så sätt lättare kunna bedöma patienters vårdbehov och behov av vårdnivå. Barnläkare vid övriga sjukhus i norra sjukvårdsregionen kan då få stöttning av barnonkologer i denna bedömning. Under 2022  har  startats ett pilotprojekt med digitala ronder med syftet att kunna bedriva god och nära vård med ökad medicinsk kompetens. En gemensam digital rond skulle även hjälpa till att skapa trygghet för patienten, efter en lång behandlingsperiod vid NUS.

Language

Svenska

Topic

Vård på distans

Seminar type

Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Innovativ/forskning
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Patrik Björnfot

Patrik Björnfot Lecturer

Projekt Koordinator
Umeå Universitet

Jag är för närvarande doktorand inom Informatik vid Umeå Universitet. Mitt huvudfokus är kring människa-data interaktion i allmänhet och med inriktning mot sociala robotar.

För närvarande arbetar jag inom Region Västerbotten som en del av Västerbotten Utan Gränser, där mitt fokus är kring olika typer av digitala lösningar som kan lösa problem med att arbeta på distans inom vården.

Profile image for Robyn Schimmer

Robyn Schimmer Lecturer

Forskare
Umeå Universitet

Jag har en doktorsexamen i Informatik, människa-dator interaktion och min forskning berör på olika sätt digitalisering av hälsa- och sjukvård. Har ett särskilt fokus på person-centrerade perspektiv och på hur detta kan stödjas av digitala lösningar.

I min pågående postdok-forskning arbetar jag med att studera implementation av digital automation, inklusive AI/ML inom socialtjänstens område. Har också ett nära samarbete med Region Västerbotten, bland annat som deltagare i projektet Västerbotten utan gränser.