Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Digitala ronder barnonkologi

Digitala ronder barnonkologi Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 09:45 - 10:00 F5

Föreläsare: Patrik Björnfot, Robyn Schimmer

Spår: Av kliniker, för kliniker

Barn och ungdomscentrum vid Norrlands universitetssjukhus (NUS), genom Barnavdelning 3, har huvudansvaret för de barn med cancer (barnonkologiska patienter) i norra sjukvårdsregionen. Patienterna tillbringar ofta stor del av sin tid på sjukhus och det bästa för patienten är att få möjlighet att göra det så nära hemmet som möjligt. Genom att möjliggöra digitala ronder kan expertis från barnonkologer vid NUS kunna göra bättre bedömning av patienterna på distans och på så sätt lättare kunna bedöma patienters vårdbehov och behov av vårdnivå. Barnläkare vid övriga sjukhus i norra sjukvårdsregionen kan då få stöttning av barnonkologer i denna bedömning. Under 2022  har  startats ett pilotprojekt med digitala ronder med syftet att kunna bedriva god och nära vård med ökad medicinsk kompetens. En gemensam digital rond skulle även hjälpa till att skapa trygghet för patienten, efter en lång behandlingsperiod vid NUS.

Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Welfare development,
Patient centration
Innovation/research
Usability

Föreläsare

Profilbild för Patrik Björnfot

Patrik Björnfot Föreläsare

Projekt Koordinator
Umeå Universitet

Jag är för närvarande doktorand inom Informatik vid Umeå Universitet. Mitt huvudfokus är kring människa-data interaktion i allmänhet och med inriktning mot sociala robotar.

För närvarande arbetar jag inom Region Västerbotten som en del av Västerbotten Utan Gränser, där mitt fokus är kring olika typer av digitala lösningar som kan lösa problem med att arbeta på distans inom vården.

Profilbild för Robyn Schimmer

Robyn Schimmer Föreläsare

Forskare
Umeå Universitet

Jag har en doktorsexamen i Informatik, människa-dator interaktion och min forskning berör på olika sätt digitalisering av hälsa- och sjukvård. Har ett särskilt fokus på person-centrerade perspektiv och på hur detta kan stödjas av digitala lösningar.

I min pågående postdok-forskning arbetar jag med att studera implementation av digital automation, inklusive AI/ML inom socialtjänstens område. Har också ett nära samarbete med Region Västerbotten, bland annat som deltagare i projektet Västerbotten utan gränser.