Header image for Vitalis 2022
Profile image for ”Informationsspecifikation för dokumentation inom socialtjänsten - gemensamma informationsmängder

”Informationsspecifikation för dokumentation inom socialtjänsten - gemensamma informationsmängder Passed

Thursday May 19, 2022 13:00 - 13:30 A4

Lecturers: Erica Spång, Ola Grönnesby

Track: Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

Socialstyrelsen har arbetat med en informationsspecifikation innehållande informationsmängder som är gemensamma inom socialtjänstens olika områden. Syfte är att stödja utvecklingen av strukturerad dokumentation och enhetlig informationshantering.  

Specifikationen är tänkt att skapa förutsättningar för verksamheter att dokumentera uppgifter strukturerat och ändamålsenligt. Avsikten är att stödja informationsbaserad dokumentation av de uppgifter som är gemensamma inom socialtjänsten oavsett verksamhetsområde.

Language

Svenska

Topic

Socialtjänst

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande
Omsorgspersonal

Keyword

Personcentrering
Kommun
Dokumentation
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Erica Spång

Erica Spång Lecturer

E-hälsostrateg
Socialstyrelsen

E-hälsostrateg på Socialstyrelsen.
Projektledare för arbetet med att ta fram Informationsspecifikation för dokumentation inom socialtjänsten - Gemensamma informationsmängder samt ett tillhörande användarstöd.

Profile image for Ola Grönnesby

Ola Grönnesby Lecturer

E-hälsostrateg
Socialstyrelsen.

E-hälsostrateg på Socialstyrelsen. Fokus på ändamålsenlig och strukturerad dokumentation.