Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för ”Informationsspecifikation för dokumentation inom socialtjänsten - gemensamma informationsmängder

”Informationsspecifikation för dokumentation inom socialtjänsten - gemensamma informationsmängder Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 13:00 - 13:30 A4

Föreläsare: Erica Spång, Ola Grönnesby

Spår: Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

Socialstyrelsen har arbetat med en informationsspecifikation innehållande informationsmängder som är gemensamma inom socialtjänstens olika områden. Syfte är att stödja utvecklingen av strukturerad dokumentation och enhetlig informationshantering.  

Specifikationen är tänkt att skapa förutsättningar för verksamheter att dokumentera uppgifter strukturerat och ändamålsenligt. Avsikten är att stödja informationsbaserad dokumentation av de uppgifter som är gemensamma inom socialtjänsten oavsett verksamhetsområde.

Språk

Svenska

Ämne

Social services

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Students
Care professionals

Nyckelord

Patient centration
Municipality
Documentation,
Government information

Föreläsare

Profilbild för Erica Spång

Erica Spång Föreläsare

E-hälsostrateg
Socialstyrelsen

E-hälsostrateg på Socialstyrelsen.
Projektledare för arbetet med att ta fram Informationsspecifikation för dokumentation inom socialtjänsten - Gemensamma informationsmängder samt ett tillhörande användarstöd.

Profilbild för Ola Grönnesby

Ola Grönnesby Föreläsare

E-hälsostrateg
Socialstyrelsen.

E-hälsostrateg på Socialstyrelsen. Fokus på ändamålsenlig och strukturerad dokumentation.