Header image for Vitalis 2022
Profile image for Journalen - från Vision till Verklighet

Journalen - från Vision till Verklighet Passed

Wednesday May 18, 2022 08:40 - 09:10 A5

Speakers: Benny Eklund, Leif Lyttkens, Maria Pettersson, Rose-Mharie Åhlfeldt, Ture Ålander
Moderator: Maria Pettersson

Track: Journalen via nätet - 10-årsjubileum

DOME forskarkonsortium och INERA presenterar JOURNALEN VIA NÄTET - 10 ÅRS-JUBILEUM!

Del 1: Vi tar det från början:

Med panelsamtalet Journalen - från Vision till Verklighet ger pionjärerna och initiativtagarna till Journal via nätet en återblick i hur det var från början. En kavalkad av minnen från de första skälvande åren radas upp för att mynna ut i lärdomar om hur  uppnå 1. hur oro hanteras bättre 2. förändringar eller nytolkningar av lagstiftningen 3. bygga systemet, i stort och i smått, 4. visa nyttan. 

Reflektioner kring resan i hur de olika synsätten ensas för att uppnå visionen görs utifrån vårdens verksamheter, digitaliseringens möjligheter, forskningens utmaningar och politikens önskan. Allt för patientens bästa! Läs mer om forskarkonsortiet DOME på https://domeconsortium.org/ 

Language

Svenska

Topic

Invånare/Patientbehov

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Lecturers

Profile image for Benny Eklund

Benny Eklund Speaker

Pionjär avseende Journalen via nätet
Styrelsemedlem

Koordinator för EU-projektet Sustains om patienters tillgång till sin journal.
Tidigare IT-direktör Uppsala läns Landsting

Profile image for Leif Lyttkens

Leif Lyttkens Speaker

Pionjär avseende Journalen via nätet
Privat

Docent läkare med intresse för E-hälsa. Projektledare och ansvarig för upphandling och införande av Cosmic journalsystem i Region Uppsala. En av tre ansvariga för projektet Journalen.

Profile image for Maria Pettersson

Maria Pettersson SpeakerExhibitor

Consulting Director
Cambio

Pionjär avseende Journalen via nätet

Profile image for Rose-Mharie Åhlfeldt

Rose-Mharie Åhlfeldt Speaker

Bitr Professor
Högskolan i Skövde

Bitr professor med forskningsinriktning säker och effektiv informationshantering i vården. Utbildar och undervisar kring informationssäkerhet, dataskydd, patientsäkerhet och patientintegritet. Ingår i forskningskonsortiet DOME samt deltar som svensk expert i internationella standardiseringsarbetet ISO 27000-serien genom SIS TK318. Även styrelseledamot i Forum för Dataskydd.

Profile image for Ture Ålander

Ture Ålander Speaker

Pionjär avseende Journalen via nätet
Ture Ålander Läkarpraktik

Med dr. Allmänläkare i Uppsala. Började 2004 forskningsprojekt ”Patienters åtkomst till sin egen vårddokumentation via Internet” , "Journal via nätet" som senare utvidgades till hela Region Uppsala och vidare inom Sverige.

Profile image for Maria Pettersson

Maria Pettersson ModeratorExhibitor

Consulting Director
Cambio

Pionjär avseende Journalen via nätet