Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Journalen - från Vision till Verklighet

Journalen - från Vision till Verklighet Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 08:40 - 09:10 A5

Talare: Benny Eklund, Leif Lyttkens, Maria Pettersson, Rose-Mharie Åhlfeldt, Ture Ålander
Moderator: Maria Pettersson

Spår: Journalen via nätet - 10-årsjubileum

DOME forskarkonsortium och INERA presenterar JOURNALEN VIA NÄTET - 10 ÅRS-JUBILEUM!

Del 1: Vi tar det från början:

Med panelsamtalet Journalen - från Vision till Verklighet ger pionjärerna och initiativtagarna till Journal via nätet en återblick i hur det var från början. En kavalkad av minnen från de första skälvande åren radas upp för att mynna ut i lärdomar om hur  uppnå 1. hur oro hanteras bättre 2. förändringar eller nytolkningar av lagstiftningen 3. bygga systemet, i stort och i smått, 4. visa nyttan. 

Reflektioner kring resan i hur de olika synsätten ensas för att uppnå visionen görs utifrån vårdens verksamheter, digitaliseringens möjligheter, forskningens utmaningar och politikens önskan. Allt för patientens bästa! Läs mer om forskarkonsortiet DOME på https://domeconsortium.org/ 

Språk

Svenska

Ämne

Inhabitant/Patient needs

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Profilbild för Benny Eklund

Benny Eklund Talare

Pionjär avseende Journalen via nätet
Styrelsemedlem

Koordinator för EU-projektet Sustains om patienters tillgång till sin journal.
Tidigare IT-direktör Uppsala läns Landsting

Profilbild för Leif Lyttkens

Leif Lyttkens Talare

Pionjär avseende Journalen via nätet
Privat

Docent läkare med intresse för E-hälsa. Projektledare och ansvarig för upphandling och införande av Cosmic journalsystem i Region Uppsala. En av tre ansvariga för projektet Journalen.

Profilbild för Maria Pettersson

Maria Pettersson TalareUtställare

Consulting Director
Cambio

Pionjär avseende Journalen via nätet

Profilbild för Rose-Mharie Åhlfeldt

Rose-Mharie Åhlfeldt Talare

Bitr Professor
Högskolan i Skövde

Bitr professor med forskningsinriktning säker och effektiv informationshantering i vården. Utbildar och undervisar kring informationssäkerhet, dataskydd, patientsäkerhet och patientintegritet. Ingår i forskningskonsortiet DOME samt deltar som svensk expert i internationella standardiseringsarbetet ISO 27000-serien genom SIS TK318. Även styrelseledamot i Forum för Dataskydd.

Profilbild för Ture Ålander

Ture Ålander Talare

Pionjär avseende Journalen via nätet
Ture Ålander Läkarpraktik

Med dr. Allmänläkare i Uppsala. Började 2004 forskningsprojekt ”Patienters åtkomst till sin egen vårddokumentation via Internet” , "Journal via nätet" som senare utvidgades till hela Region Uppsala och vidare inom Sverige.

Profilbild för Maria Pettersson

Maria Pettersson ModeratorUtställare

Consulting Director
Cambio

Pionjär avseende Journalen via nätet