Header image for Vitalis 2022

Icura -interaktiv och mobil sensorträning för bättre hemträning Passed

Tuesday May 17, 2022 13:40 - 13:55 Open Stage

Track: Open Stage

Icura - sensorträning för framtidens hemträning. Med interaktiv och mobilt övervakad träning kan Icura hjälpa med att motivera till ökad träning och aktivitet. Icuras lösningar effektiviserar organisationerna samtidigt som det ökar livskvalitén hos användare men många olika diagnoser, funktionsnivåer och IT-kunskaper. Med Icura blir det lättare att arbeta med Personcentrering och God och nära vård. 

Daniel Grundström Ibsen, Fysioterapeut och säljare Icura 

Arrangör: ICURA ApS 

Aktiviteten är öppen för alla (inget konferenskort krävs). 

Language

Svenska

Topic

Välfärdsteknik

Seminar type

Endast på plats