Header image for Vitalis 2022

Habbie - en ny tjänst för digital (re)habilitering och förebyggande träning Passed

Tuesday May 17, 2022 15:40 - 15:55 Open Stage

Track: Open Stage

Genom att patienter ser sig själva samtidigt som de ser en instruktör säkerställs att övningarna utförs rätt. Tydligheten och enkelheten ökar motivationen vilket leder till bättre resultat än vid konventionell träning. 

Med hjälp av dagliga påminnelser samt möjlighet att påverka hastigheten på instruktören, säkerställs att träningen blir av och med rätt förutsättningar till alla patienter. 

För vårdgivare och personal ger Habbie en enklare översikt, hantering, uppföljning och kommunikation med patienten, detta på ett mer tidseffektivt sätt.  

Kort och gott en tjänst som kommer vara med och lösa den kommande bemanningsproblematiken inom vården samtidigt som den hjälper patienten till mer egenmakt och ett bättre liv.  

Företrädare från Habbie och Karlstads kommun, som upphandlat tjänsten, berättar om bakgrunden, syftet samt fördelarna med denna tjänst. 

Martin Larsson, Habbie och Ann-Sophie Gustafsson, Karlstad Kommun 

Arrangör: Habbie 

Aktiviteten är öppen för alla (inget konferenskort krävs). 

Language

Svenska

Topic

Välfärdsteknik

Seminar type

Endast på plats