Header image for Vitalis 2022
Profile image for Första linjens digitala vård

Första linjens digitala vård Passed

Wednesday May 18, 2022 09:00 - 10:00 F1

Lecturers: Anders Wink, Lisbeth Löpare Johansson, Sofie Zetterström
Panelists: Lotta Saleteg Falk, Sven-Åke Svensson, Ulrika Landström

Track: Nära vård

Alla regioner ställde sig år 2018 bakom målbilden för första linjens digitala vård och en vidareutvecklad 1177 Vårdguiden. Realiseringsprogrammet startades av regionerna men blev under åren 2019 - 2021 en del i överenskommelsen om nära vård mellan regeringen och SKR. Satsningen är den största som Socialdepartementet har gjort på regionernas gemensamma digitalisering av hälso- och sjukvården. Regeringens satsning avslutades vid årsskiftet men arbetet fortsätter med full kraft på uppdrag av regionerna. Några av leveranserna är:

- Nya kanaler till sjukvårdsrådgivning, som video, bild och chatt

- Bättre självservicetjänster för invånare, som stöd till självprovtagning, digitala kallelser och en förbättrad tidbokningstjänst

- En helt ny plattform för automatiserad symtombedömning och hänvisning, som är en nationell tjänst med regional och lokal konfigurerbarhet, och kan användas i både sjukvårdsrådgivning, primärvård och öppen specialiserad vård.

- Ett nytt, modernt verksamhetsstöd till sjukvårdsrådgivningen, som ska samspela med plattformen för symtombedömning och hänvisning.

Syftet är att invånare ska få snabbare kontakt med vården när det behövs, och att kunna välja de kanaler som passar bäst. Konceptet bygger också på att invånarflödet i första linjens vård ska bli så sömlöst som möjligt genom att ärenden kan flyttas mellan olika vårdnivåer, och informationen ska följa patienten genom hela flödet. Konceptet stödjer samverkan både inom och mellan regioner och har potential att effektivisera första linjens vård på flera sätt.

Region Västerbotten är en av de regioner som startat tidigt i form av Hälsodigitalen. Under seminariet berättar de om sina erfarenheter, följt av en paneldiskussion kring möjligheter och utmaningar i det fortsatta införandet av första linjens digitala vård.Language

Svenska

Topic

Hälsotjänster

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Nytta/effekt
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Anders Wink

Anders Wink Lecturer

e-hälsostrateg
Region Västerbotten

E-hälsostrateg, verksamhetsutvecklare och projektledare knuten till Region Västerbottens portfölj- och projektkontor.
Utifrån regionens funktion för portfölj och projekt stöttar jag olika digitaliseringsprojekt, realiseringar, i förändringsledning samt leder projekt för införande av nya tjänster samt innovationsprojekt.
Ett av dom områden jag brinner speciellt för är att sätta upp, mäta och följa upp effektmål.

Profile image for Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson Lecturer

Samordnare Nära vård
SKR

Lisbeth Löpare Johansson är samordnare för Nära vård på SKR. Uppdraget innebär att samordna SKRs stöd till regioner och kommuner i omställningen till Nära vård och samverkan med regeringskansliet och myndigheter. Lisbeth har mer än 25 -års erfarenhet av hälso- och sjukvårdsfrågor på systemledningsnivå och kommer närmast från en tjänst som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten.

Profile image for Sofie Zetterström

Sofie Zetterström Lecturer

Affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden
Inera

Sofie Zetterström är affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden på Inera, där hon har arbetat i olika roller sedan starten på bolaget 1999. Sofie har varit en av de drivande i införandet av 1177 Vårdguiden i Sverige, och har också varit engagerad i utvecklingen av patienters möjlighet att få ta del av sin egen journal.

Lotta Saleteg Falk Panelist

E-hälsostrateg
Region Östergötland

Profile image for Sven-Åke Svensson

Sven-Åke Svensson Panelist

E-hälsostrateg
Region Jönköpings län

Som e-hälsostrateg har jag ett långsiktigt och övergripande ansvar att driva e-hälsofrågor både regionalt och nationellt. Att se till helheten och hur olika e-tjänster och verksamhetssystem ska fungera tillsammans på så optimalt sätt som möjligt. Omvärldsbevakning, kartläggning och analys inför beredning och framtagande av beslutsunderlag. I rollen ingår att omsätta beslut till riktlinjer, strategier och handlingsplaner samt delta i regionala och nationella styrgrupper. Identifiera aktuella och framtida behov samt funktionella gap i e-tjänster och system. Övergripande utredningar och förändringsledning vid införande av nya tjänster och vid innovationsprojekt.

Ulrika Landström Panelist

Digitaliseringschef
Region Örebro län