Header image for Vitalis 2022
Profile image for Att terminologibinda med Snomed CT - dos and don't knows

Att terminologibinda med Snomed CT - dos and don't knows Passed

Thursday May 19, 2022 09:00 - 10:00 F3

Lecturers: Anna Rossander, Daniel Karlsson

Track: Workshops / fördjupning

I höstas publicerades "A State-of-the Art Review of SNOMED CT Terminology Binding and Recommendations for Practice and Research ". I litteraturöversikten sammanställs vad som är publicerat avseende terminologibindning med Snomed CT och rekommendationer för praktiskt arbete och forskning presenteras. Presentationen kommer ha fokus på praktiskt arbete, vad som är rekommenderat att göra och var det vetenskapliga läget än så länge är oklart. Möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte. 

Language

Svenska

Topic

Informatik/semantik

Seminar type

Endast på plats

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Innovativ/forskning
Patientsäkerhet
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Anna Rossander

Anna Rossander LecturerExhibitor

Informatiker
Svensk förening för medicinsk informatik

Informatiker på enheten för Informatik och Standardisering i VGR. Arbetar med och forskar på interoperabilitet och Snomed CT. Ordförande i Snomed NAG som är en del av System för Kunskapsstyrning. Ordförande i Svensk Förening för Medicinsk Informatik. Urolog.

Daniel Karlsson Lecturer

Socialstyrelsen