Header image for Vitalis 2022
Profile image for Enhetlig dokumentation avseende levnadsvanor

Enhetlig dokumentation avseende levnadsvanor Passed

Wednesday May 18, 2022 09:00 - 09:30 F2

Lecturers: Karin Ahlzén, Mats Börjesson

Track: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Inom regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning har en arbetsgrupp bildats för att bidra till enhetlig dokumentation och uppföljning av levnadsvanor. Arbetsgruppen med medicinskt sakkunniga och informatiker har tagit fram screeningfrågor för att fånga patienters levnadsvanor, och arbetar med att beskriva hur informationen kan dokumenteras enhetligt och strukturerat för att kunna återanvändas i olika sammanhang. Vi beskriver resultat och erfarenheter av detta arbete. 

Language

Svenska

Topic

Informatik/semantik

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Vårdpersonal

Keyword

Styrning/Förvaltning
Dokumentation
Patientsäkerhet

Lecturers

Profile image for Karin Ahlzén

Karin Ahlzén Lecturer

Informatiker
Sveriges Kommuner och Regioner

karin.ahlzen@skr.se

Mats Börjesson Lecturer