Header image for Vitalis 2022
Profile image for Behov av öppna och sömlösa tjänster ur kommunernas synvinkel

Behov av öppna och sömlösa tjänster ur kommunernas synvinkel Passed

Thursday May 19, 2022 11:00 - 11:15 A1

Lecturer: Marit Svindland

Track: Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Förändring av sjukvården så att patienter tar mer ansvar för sin egen hälsa och blir mer delaktiga genom:

  • Användning av välfärdsteknik
  • Ökat fokus på förebyggande verksamhet genom rehabiliterings- och friskvårdscenter
  • Användning av hälsodata för att förebygga sjukdomar
  • Bättre samarbete och interaktion mellan aktörer

Erfarenheterna från kommunerna är att användningen av välfärdsteknik ger fördelar i form av ökad kvalitet, tidsbesparing och reducerade kostnader.

Trots att man ser att det finns vinster upplever vi att det är krävande att gå från piloter och tester och över till breddinförande.

Varför har vi inte kommit längre?

Dagens teknologier och tjänster är fragmenterade

Det saknas integration mellan de olika välfärdstekniska lösningarna, journalsystemen och administrativa system.

Detta leder till betydande merarbete för vårdpersonal, välfärdsteknologer och IKT-resurser

 

Presentation av vision, mål och innovationspotential för projektet Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Seminar type

Förinspelat

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Välfärdsutveckling
Kommun
Dokumentation

Lecturers

Profile image for Marit Svindland

Marit Svindland Lecturer

Prosjektleder Innovasjonspartnerskap
RKG helse Agder

Marit Svindland er sykepleier og har lang erfaring med fagutvikling. Hun har siden 2015 arbeidet med implementering av velferdsteknologi i ulike roller i kommune og region. Hun leder nå Innovasjonspartnerskapet som skal utvikle morgendagens velferdsteknologiløsninger.