Header image for Vitalis 2022
Profile image for Utbildningar och kunskapstillämpning inom god och nära vård

Utbildningar och kunskapstillämpning inom god och nära vård Passed

Wednesday May 18, 2022 13:45 - 14:30 A5

Lecturer: Evamaria Nerell

Track: Nära vård

 

Inom uppdraget God och nära vård på Socialstyrelsen har vi tagit fram flera kunskapsstöd och utbildningar samt annat material för att sprida kunskap.

Genom utbildningsportalen samlas webbutbildningar och tillhörande material på ett ställe och här ska vi berätta om det materialet och hur det kan användas i omställningen till God och nära vård. Vi berättar också om Kunskapsguiden som en källa till information. 

 • Intromodul
 • Webbutbildning om ICF, KVÅ i kommunal vård
 • Webbutbildning mm om att förebygga och behandla undernäring 
 • Webbutbildning för baspersonal om munhälsa och munvård
 • Webbutbildning om fallolyckor
 • Patientsäkerhet
 • Basala hygienrutiner
 • Introduktion för nyanställda
 • Hälsoliteracitet och arbete med levnadsvanor i barnhälsovård
 • Poddar som stöd för att arbeta med kommunal hälso- och sjukvård.
 • Webbutbildning om Nationella RiktlinjerSeminar type

Live

Lecturers

Profile image for Evamaria Nerell

Evamaria Nerell Lecturer

E-hälsostrateg
Socialstyrelsen

E-hälsostrateg och koordinator på Socialstyrelsen för digitalisering och välfärdsteknik inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Har arbetat på myndigheten sedan år 2005 med digitalisering och e-hälsa samt verksamhetsutveckling.
Arbetar idag med stöd till implementering av e-hälsa genom regler, digitala utbildningar, etik och stöd till kunskap kring digitalisering.
Arbetar även med digital hälsa på internationell nivå.