Header image for Vitalis 2022
Profile image for Så kan nationella informationsmängder beskriva informationsbehov på ett enhetligt sätt.

Så kan nationella informationsmängder beskriva informationsbehov på ett enhetligt sätt. Passed

Wednesday May 18, 2022 14:00 - 14:30 F2

Lecturer: Kristofer Johansson

Track: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Vi beskriver nyttan med att vara överens om begrepp och termer på svenska, och visar NIM:ar med tillhörande begreppsmodeller/kodverk. Vi visar också hur NIM:ar kan fungera för att beskriva information som kan behöva delas mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst, exempelvis i en standardiserad inddividuell plan (SIP). 

Language

Svenska

Topic

Informatik/semantik

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Nytta/effekt
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Dokumentation
Juridik
Patientsäkerhet
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Kristofer Johansson

Kristofer Johansson Lecturer

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen