Header image for Vitalis 2022
Profile image for Avvikelser, en källa till utveckling och kommunicerande  IT system

Avvikelser, en källa till utveckling och kommunicerande IT system Passed

Tuesday May 17, 2022 16:30 - 17:00 F1

Lecturers: Lena Svanbom, Mathilda Almbacke

Bakgrund

I Medicinklinikens synergissystem låg en stor möjlighet till olika förbättring och utvecklingsområden för bättre patientsäkerhet och god arbetsmiljö. Kliniken är dock stor och uppdelad på många enheter/ avdelningar som enskilt svarade på sina avvikelser. För att få en överblick över klinikens gemensamma faktorer gällande avvikelser behövdes en ny struktur. Alla avdelningarna behövde en bättre gemensam klassificering för att vi mer övergripande skulle kunna se på olika gemensamma trender. Alla avvikelser fick också passera vårdutvecklare, som på så sätt kunde fånga upp enskilda händelser och även kunde mäta trender i olika områden.

Syftet:

  1. Att kunna skapa gemensamma lösningar, rutiner och åtgärder för samma typer av problem. Här ville vi utnyttja mer digitala lösningar när det kom till utbildningar, spridning av nya rutiner och annan viktig information. I regionen fanns sedan tidigare ett gemensamt LMS system som var kopplat via HSA katalogen för alla anställd personal.
  2. Att minska vårdskador 
  3. Ha engagerade och trygga medarbetare. Det var viktigt för oss att använda synergissystemet som medarbetarna fyllt med bra iakttagelser, identifierat risker och sett särskilda händelser till något mer än pinnar i statistiken. 
 

 Language

Svenska

Topic

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Utbildning (utbildningsbevis)
Styrning/Förvaltning

Lecturers

Profile image for Lena Svanbom

Lena Svanbom Lecturer

Vårdutvecklare och specialistsjuksköterska
Region Västmanland Medicinkliniken

Vårdutvecklare och Specialistsjuksköterska Medicinkliniken Västerås med fokus på patient och utvecklingsfrågor. Tidigare arbetat som utbildningsledare i regionen och regionansvarig Mellansverige för Svenska rådet för Härt- och lungräddning.

Profile image for Mathilda Almbacke

Mathilda Almbacke Lecturer

Specialistsjuksköterska, Verksamhetsutvecklare
Region Västmanland, Medicinkliniken

Specialistsjuksköterska, verksamhetesutvecklare och arbetsledare MIMA Medicinkliniken Västerås.