Header image for Vitalis 2022
Profile image for Hur kan läkemedelsbranschen bidra när regioner köper egenmonitorering?

Hur kan läkemedelsbranschen bidra när regioner köper egenmonitorering? Passed

Thursday May 19, 2022 09:00 - 10:00 F2

Lecturer: Jesper Olsson
Panelists: Daniel Forslund, Helena Conning, Henrik Schildt, Magnus Lejelöv

Track: Egenmonitorering

Historiskt har läkemedelsbolag investerat i teknik för egenmonitorering, vilket bidragit till utveckling. Tekniken har erbjudits kliniker och patienter. Regionernas resurser för att implementera och integrera system som inte har upphandlats är begränsade. I och med detta ser vi att teknikneutralitet kan bli ett viktigt ledord för samverkan i ekosystemet.

Men runt vilka frågor och på vilket sätt kan samverkan ske så att lösningar är användbara, kommer alla till nytta och är skalbara?

I Nätverket för egenmonitorering har Abbvie, Astra Zeneca, BMS, Janssen och Tamro inlett ett samarbete för att bidra till framtidens lösningar. På seminariet presenteras aktuella spaningar och tankar om möjliga samverkansområden mellan vårdens aktörer. Tillsammans avslutar vi med ett panelsamtal om landskapets utveckling, möjligheter, utmaningar och gemensamma målbilder.

Paneldeltagare
Daniel Forslund, Vårdföretagarna
Helena Conning, Cancer patient och sakkunnig
Henrik Schildt, PwC
Magnus Lejelöv, Colivia

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Keyword

Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Lecturers

Profile image for Jesper Olsson

Jesper Olsson Lecturer

Sakkunnig digitalisering
Swedish Medtech

...

Profile image for Daniel Forslund

Daniel Forslund Panelist

Utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science
Vårdföretagarna

Senior rådgivare och utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science hos Vårdföretagarna, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för drygt 2000 av Sveriges privata vård- och omsorgsgivare. Daniel har tidigare haft roller som innovationslandstingsråd i Region Stockholm, chefsstrateg på Vinnova och kansliråd vid Socialdepartementet.

Profile image for Helena Conning

Helena Conning Panelist

Patientföreträdare/Kommunikationsstrateg
Care of Conning

Arbetar med att förbättra hälso- och sjukvård och social omsorg där patienter och närstående är aktiva parter i såväl sitt eget vårdmöte som på systemnivå för bättre hälsa.

Profile image for Henrik Schildt

Henrik Schildt Panelist

Branschexpert hälso- och sjukvård
PwC

Henrik har mer än 25 års erfarenhet av IT- och verksamhetsutveckling, varav 15 inom hälso- och sjukvård. Han har varvat rollen som konsult med ledande positioner i landsting/region. Det senare inkluderar chef för strategisk IT och verksamhetsutveckling i Landstinget i Östergötland samt utvecklingschef för Diagnostikcentrum i Region Östergötland. Konsultuppdrag inkluderar projekt-/programledning inom nationell e-hälsa, flertalet offentliga upphandlingar och förändringsarbete. Henrik är aktiv i den offentliga debatten kring utveckling av hälso- och sjukvården och är en van talare och en erfaren moderator.

Profile image for Magnus Lejelöv

Magnus Lejelöv Panelist

VD
Colivia

Brinner för en hälso- och sjukvård i förändring. Gör detta som VD för Colivia och som programledare för Hälso- och sjukvårdspodden. Ser fram emot alla möten och diskussioner under Vitalis samt alla samtal på Snack @Vitalis!