Header image for Vitalis 2022
Profile image for Att skapa ett faktabaserat beslutstöd

Att skapa ett faktabaserat beslutstöd Passed

Thursday May 19, 2022 11:00 - 11:30 A6

Lecturer: Patrik Bodeby

Track: Beslutstöd / Kunskapsstyrning

Vårdplatssituationen på ett universitetssjukhus är alltid ansträngd och Akademiska sjukhuset är inget undantag. 2018 upplevde man en situation med vårdplatsbrist och återkommande överbeläggningar och utlokaliseringar, en resurskrävande, manuell och administrativt tung vårdplatskoordinering och att det var svårt att få en sann bild av aktuellt vårdplatsläge. 


 

Sammantaget kunde detta medföra risk för ohälsa hos personalen och i värsta fall bristande patientsäkerhet. Det fanns ett tydligt behov att hitta sätt att utnyttja kapaciteten så effektivt som möjligt och förbättra situationen för både personal och patienter.

 

Vad Akademiska gjorde för att möta problemet 

Tillsammans med EVRY (numera Tietoevry) togs det digitala verktyget för visualisering och styrning av slutenvårdsflödet, DiViS, fram. Verktyget DiViS består av två komponenter – en för att styra och koordinera vårdplatser och patientflöden på sjukhusövergripande nivå och en för att planera och styra arbetet på avdelningsnivå. Båda verktygen hämtar data i realtid från journalsystemet. 

 

Verktyget ger vårdavdelningarna bättre möjlighet att visualisera aktuell beläggning, styra sina egna flöden, samordna och prioritera resurser och aktiviteter och underlätta rapportering och kommunikation. En annan fördel är att medarbetarna får bättre förutsättningar för delaktighet och insyn.

 

Akademiska Sjukhuset är ett av Sveriges största sjukhus. Trots det finns våra mottagningar och avdelningar samlade i ett vackert och avgränsat område, mitt i centrala Uppsala. Det här gör att du alltid har nära till specialistkompetens som inom ett flertal områden tillhör världens främsta.

 

Till exempel kommer patienter med svåra brännskador till oss från hela Sverige. Samma sak gäller olika typer av missbildningar och skador på ansikte och huvud. Och vår behandling mot cancer i hormonproducerande organ är eftertraktad världen över.

 

Background infoMindre övertid med äkta önskescheman i Uppsala - Dagens Medicin

 

Language

Svenska

Topic

Vårdtjänster

Seminar type

Endast på plats

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Keyword

Nytta/effekt
Personcentrering
Patientsäkerhet
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Patrik Bodeby

Patrik Bodeby Lecturer

Avdelningschef Kirurgavdelning 70D med Utvecklingsuppdrag
Akademiska Sjukhuset

Patrik Bodeby
Avdelningschef Kirurgavdelning 70D med Utvecklingsuppdrag på Akademiska Sjukhuset.