Header image for Vitalis 2022
Profile image for Socialstyrelsens arbete med att utveckla möjligheterna att samla in nationella väntetidsdata

Socialstyrelsens arbete med att utveckla möjligheterna att samla in nationella väntetidsdata Passed

Tuesday May 17, 2022 11:10 - 11:30 A5

Lecturer: Mona Heurgren

 

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Patientsäkerhet
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Mona Heurgren

Mona Heurgren Lecturer

Avdelningschef Avdelningen för register och statistik
Socialstyrelsen

Ansvarar idag för nationella hälsodataregister, socialtjänstregister och dödsorsaksregister.
Ansvarar för officiell statistik och annan statistik som Socialstyrelsen publicerar. Vi har också ett stort arbete med utelämnande av data och statistik till exempelvis forskare, företag allmänhet och media. Avdelningen ansvarar även för myndighetens arbete med hälsorelaterade klassifikationer och nationell termbank.
Mona har arbetat med hälsodatafrågor, register- och statistikfrågor, nationell uppföljning och utvärdering av Hälso- och sjukvård samt Socialtjänst och klassifikationsfrågor/case-mix frågor i olika roller i snart 30 år.