Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Socialstyrelsens arbete med att utveckla möjligheterna att samla in nationella väntetidsdata

Socialstyrelsens arbete med att utveckla möjligheterna att samla in nationella väntetidsdata Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 11:10 - 11:30 A5

Föreläsare: Mona Heurgren

 

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Patient safety
Government information

Föreläsare

Profilbild för Mona Heurgren

Mona Heurgren Föreläsare

Avdelningschef Avdelningen för register och statistik
Socialstyrelsen

Ansvarar idag för nationella hälsodataregister, socialtjänstregister och dödsorsaksregister.
Ansvarar för officiell statistik och annan statistik som Socialstyrelsen publicerar. Vi har också ett stort arbete med utelämnande av data och statistik till exempelvis forskare, företag allmänhet och media. Avdelningen ansvarar även för myndighetens arbete med hälsorelaterade klassifikationer och nationell termbank.
Mona har arbetat med hälsodatafrågor, register- och statistikfrågor, nationell uppföljning och utvärdering av Hälso- och sjukvård samt Socialtjänst och klassifikationsfrågor/case-mix frågor i olika roller i snart 30 år.