Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Läkemedelsrobotar som resurslösning

Läkemedelsrobotar som resurslösning Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 16:00 - 16:30 A4

Moderator: Catharina Barkman
Paneldeltagare: Kajsa Westling, Katarina Gralén

Spår: Välfärdsteknik

I Sverige pågår omställningen till god och nära vård med särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Omställningen drivs såväl av den demografiska utvecklingen som av behovet av en mer resurseffektiv och personcentrerad vård och omsorg. Digitala lösningar är en viktigt del i omställningen och det finns redan idag många väl beprövade lösningar inom välfärdstekniken som kan frigöra resurser samtidigt som individens självständighet och trygghet stärks. Paneldiskussionen kommer att handla om hur läkemedelsautomater bidrar till omställningen utifrån resultat från kommuner som använder läkemedelsautomater samt Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomis, IHE, rapport ”Värdet av läkemedelsrobotar” och Kajsa Westlings White paper om God och Nära vård. Kan vi säkra framtidens vård genom att digitalisera?

 


Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Municipality

Föreläsare

Profilbild för Catharina Barkman

Catharina Barkman Moderator

Profilbild för Kajsa Westling

Kajsa Westling Paneldeltagare

Profilbild för Katarina Gralén

Katarina Gralén Paneldeltagare