Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Distansövervakning eller distansvård?

Distansövervakning eller distansvård? Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 14:30 - 15:00 F2

Föreläsare: Andreas Blomqvist

Spår: Egenmonitorering

Att möjliggöra för en överföring av vitalparametrar från en patient i riskgrupp till vården, utan fysiskt besök är en oerhört potent utveckling och något som i pandemitider har fått en alltmer självklar roll att spela. 

Samtidigt måste vi fråga oss -är det resurseffektivt att rutinmässigt skicka stabila mätvärden från tusentals patienter rätt in i en redan nedlastad vårdorganisation? Vad är den kliniska nyttan med oförändrade blodtrycksvärden varje dag? Någon måste ju ta ansvaret att både granska datan och agera på avvikande värden. Är det rimligt?


När bankväsendet digitaliserades fick vi inte ansluta oss till en banktjänsteman som utförde våra betalningar och överföringar, nej vi gjorde arbetet själva istället. För att på riktigt frigöra resurser, minska vårdbehovet och se till att våra vårdgivare får ägna sig åt just vård och itne bli IT-support gäller det att få patienterna att göra jobbet! 

Patienten  själv är vår största outnyttjade vårdresurs och genom att möjliggöra för patienten att få vård direkt i hemmet med sig själv som central komponent och även utförare så tar vi löftet från distansmonitorering och infriar det genom distansvård. 

Språk

Svenska

Ämne

Home Care

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration
Apps
Patient safety
Usability

Föreläsare

Profilbild för Andreas Blomqvist

Andreas Blomqvist FöreläsareUtställare

Chef FoU
CareLigo AB

Grundare av CareLigo AB, ansvarig för forskning och utveckling.