Header image for Vitalis 2022
Profile image for Proaktiv, digifysisk vård för halva befolkningen - hur då?

Proaktiv, digifysisk vård för halva befolkningen - hur då? Passed

Tuesday May 17, 2022 13:30 - 14:00 A6

Lecturers: Katarina Wettin, Magnus Röjvall

Track: Införande / förändringsledning

Hur växlar vi i verklighetens nära vård från ett reaktivt arbetssätt till en digital, proaktiv ingång för de enormt stora grupperna med kronisk sjukdom eller långvarig medicinering? Device-monitorering riskerar att driva stora kostnader närmaste åren och kan inte användas i stor skala innan evidens och kostnadseffektivitet ser annorlunda ut. 


Vi berättar hur våra medarbetare arbetar proaktivt digifysiskt redan idag i stor skala för personer med kända behov - för att spara tid och faktiskt kunna ge vård efter behov. De flesta personer med kronisk sjukdom tas omhand i primärvården, och digitala lösningar måste klara bredden av sjukdomar och underlätta en differentierad, personcentrerad insats.

Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Välfärdsutveckling

Lecturers

Profile image for Katarina Wettin

Katarina Wettin Lecturer

Chief Medical Operations Officer och Regional Medicinsk Chef
Capio Närsjukvård

Jag är Specialist i Allmänmedicin och har arbetat som läkare på Vårdcentral i många av Sveriges Regioner och i Norge med många olika sorters lösningar på samma utmaningar. Jag gillar att förenkla för att få utmanande saker att fungera. I Capio är jag Regional Medicinsk Chef för 13 vårdcentraler i Stockholm och Chief Medical Operations Officer med ansvar för patientresor mellan olika affärsområden inom Capio Sverige.

Profile image for Magnus Röjvall

Magnus Röjvall Lecturer

Regional medicinsk chef
Capio Närsjukvård och ordf RPO Primärvård Stockholm-Gotland

Jag engagerar mig för en väl fungerande bassjukvård, och ett bättre sammanhållet sjukvårdssystem. Även svenska folket förtjänar personlig och fullt tillgänglig vård, med kontinuitet, involvering och samordning. De senaste åren har jag fått möjlighet att vara med och arbeta i Capio närsjukvård i en snabb och integrerad digifysisk utveckling. Digitalisering är även ett av våra viktigaste strukturella fokusområden inom RPO primärvård.