Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Proaktiv, digifysisk vård för halva befolkningen - hur då?

Proaktiv, digifysisk vård för halva befolkningen - hur då? Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 13:30 - 14:00 A6

Föreläsare: Katarina Wettin, Magnus Röjvall

Spår: Införande / förändringsledning

Hur växlar vi i verklighetens nära vård från ett reaktivt arbetssätt till en digital, proaktiv ingång för de enormt stora grupperna med kronisk sjukdom eller långvarig medicinering? Device-monitorering riskerar att driva stora kostnader närmaste åren och kan inte användas i stor skala innan evidens och kostnadseffektivitet ser annorlunda ut. 


Vi berättar hur våra medarbetare arbetar proaktivt digifysiskt redan idag i stor skala för personer med kända behov - för att spara tid och faktiskt kunna ge vård efter behov. De flesta personer med kronisk sjukdom tas omhand i primärvården, och digitala lösningar måste klara bredden av sjukdomar och underlätta en differentierad, personcentrerad insats.

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Welfare development,

Föreläsare

Profilbild för Katarina Wettin

Katarina Wettin Föreläsare

Chief Medical Operations Officer och Regional Medicinsk Chef
Capio Närsjukvård

Jag är Specialist i Allmänmedicin och har arbetat som läkare på Vårdcentral i många av Sveriges Regioner och i Norge med många olika sorters lösningar på samma utmaningar. Jag gillar att förenkla för att få utmanande saker att fungera. I Capio är jag Regional Medicinsk Chef för 13 vårdcentraler i Stockholm och Chief Medical Operations Officer med ansvar för patientresor mellan olika affärsområden inom Capio Sverige.

Profilbild för Magnus Röjvall

Magnus Röjvall Föreläsare

Regional medicinsk chef
Capio Närsjukvård och ordf RPO Primärvård Stockholm-Gotland

Jag engagerar mig för en väl fungerande bassjukvård, och ett bättre sammanhållet sjukvårdssystem. Även svenska folket förtjänar personlig och fullt tillgänglig vård, med kontinuitet, involvering och samordning. De senaste åren har jag fått möjlighet att vara med och arbeta i Capio närsjukvård i en snabb och integrerad digifysisk utveckling. Digitalisering är även ett av våra viktigaste strukturella fokusområden inom RPO primärvård.