Header image for Vitalis 2022
Profile image for "Same same but different "- resultat i arbetsmiljön av tre olika e-hälsolösningar

"Same same but different "- resultat i arbetsmiljön av tre olika e-hälsolösningar Passed

Thursday May 19, 2022 11:15 - 11:40 A5

Lecturer: Susanne Frennert

Track: Digitala vårdmöten - forskning i Sverige & Abroad

I samband med att primärvården får ett allt större ansvar för patienternas vård anses vården behöva digitaliseras för att klara dagens och framtida utmaningar. Olika digitala lösningar har tagits fram för att stödja och effektivisera arbetsprocesserna i vården. I den här presentationen beskrivs tre forskningsstudier av digitalt stöd i vården. Syftet med presentationen är att beskriva hur digitalt stöd förändrar förutsättningarna för personal inom vården samt vilka lärdomar som kan drasLanguage

Svenska

Topic

Införande

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Innovativ/forskning
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Susanne Frennert

Susanne Frennert Lecturer

Forskare LTH
Lunds Universitet

Susanne Frennert är forskare på LTH i Lund. Hennes forskningsområde är människa-datorinteraktion och hennes forskning fokuserar på hur teknik formar vår vardag och arbetsmiljö samt påverkar vårt tänkande och handlingar. Samspelet mellan människa och teknik har hon studerat utifrån robotik, AI och välfärdsteknik i vård och omsorg. Nyligen har Frennert publicerat en bok i Hälso-och Välfärdsteknik - Vård i en föränderlig värld