Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Södersjukhusets Färdplan för digitalisering ger fokus och goda resultat

Södersjukhusets Färdplan för digitalisering ger fokus och goda resultat Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 14:00 - 14:30 A6

Föreläsare: Christopher Medin, Per Skoglund, Rebecca Sellei

Spår: Införande / förändringsledning

På Sös har vi skapat en process för hur vi jobbar med digitalisering. Den består av fem steg och den bygger på tätt samarbete mellan alla verksamhetsområden och hela vägen upp till vår ledningsgrupp.

Vi har besökt alla verksamhetsområden och alla stödfunktioner för att samla in verksamhetens behov och prioriteringar. Resultatet: Ca 800 behov är sorterade och prioriterade i vår färdplan för digitalisering. Den talar om vad vi ska ha uppnått när. Färdplanen bygger på prioriteringar och samband över tid.


I vår Färdplan för Digitalisering beskriver vi de viktiga infrastrukturella satsningarna som behöver genomföras samt kopplingarna mellan dessa och andra prioriterade behov. Vi gör även insatser för de behov som kärnverksamheten har prioriterat högst, så att vardagen för våra medarbetare och patienter förbättras även på kort sikt. Behoven visar också på ett mönster. Medarbetarna vill minska dokumentationen, att den manuella hanteringen av information som idag knappas in i flera olika system förenklas och automatiseras. Det är viktigt både för att minska den administrativa tiden, ur ett patientsäkerhetsperspektiv i och med att det även minskar risken för fel. Andra områden där det finns behov av digitalisering är i vårdplaneringen – att planera produktionen, fördela resurser, simulera och synliggöra patienternas flöden i organisationen. Kommunikationen, både mellan medarbetare och med patienter och anhöriga, är det tredje området där digitala stöd kan underlätta och frigöra tid i arbetet.

Fem lärdomar från den digitala resan:

  1. Se till att det finns ett tydligt och uttalat stöd från ledningsgruppen.
  2. Utgå från kärnverksamheten behov. Tänk nytta, för både patienter och medarbetare.
  3. Se färdplanen som ett levande verktyg som hjälper er att hålla riktningen.
  4. Ha tålamod. Låt arbetet ta tid och se till att team:a upp med många olika kompetenser.
  5. Passa på att plocka lågt hängande frukter. Se till att komma igång med aktiviteter och projekt som snabbt kan ge nytta och inspiration till det fortsatta arbetet.
Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Documentation,
Government information

Föreläsare

Profilbild för Christopher Medin

Christopher Medin Föreläsare

Förändringsledare
Södersjukhuset AB

Christopher Medin har utvecklat organisation och arbetssätt inom medicinsk teknik och IT på två stora sjukhus i Region Stockholm. Han har arbetat i gränssnittet mellan IT, medicinsk teknik och arbetssätt/process i 20 år. Detta i rollen som ingenjör, projektledare, programledare och chef - alltid i sammanhang där större förändringar ska genomföras. Idag är han en nyckelperson som ansvarig för genomförandet av Södersjukhusets Färdplan för digitalisering.

Profilbild för Per Skoglund

Per Skoglund Föreläsare

Sektionschef Sjukhusövergripande verksamhetsutveckling
Södersjukhuset

Per Skoglund 20 års erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling inom organisation, processutveckling, IT och digitalisering, som managementkonsult, förändringsledare och chef. De senaste 10 åren inom hälso- och sjukvård, inom Region Stockholm. Per har varit ansvarig för att utifrån verksamhetens behov, utveckla Södersjukhusets Färdplan för digitalisering.

Profilbild för Rebecca Sellei

Rebecca Sellei Föreläsare

Kommunikationsstrateg Sjukhusövergripande förändringsarbete
Södersjukhuset

Rebecca Sellei har tillsammans teamet på Södersjukhuset arbetat med utvecklingen av Färdplan för digitalisering. Hon arbetar idag med kommunikation kring sjukhusövergripande utveckling. Där ingår digitalisering som en viktig del. Rebecca har tidigare arbetat som kommunikationskonsult och jobbat för FN, energisektorn och kommersiella aktörer.