Header image for Vitalis 2022
Profile image for Hur vi styr och leder med invånaren i fokus

Hur vi styr och leder med invånaren i fokus Passed

Tuesday May 17, 2022 11:10 - 11:20 F6

Lecturer: Kristina Nyberg Smahel

Track: Befolkningsdata - population based health

Borås Stad har sedan år 2000 arbetat med att ta fram Välfärdsbokslut. Välfärdsbokslutet är en jämlikhetsrapport som beskriver hälsoläget i Borås Stad.  Rapporten är uppdelad i sex avsnitt som alla utgår från den sociala dimensionen i Agenda 2030 med tillhörande mänskliga rättigheter. Resultatet i välfärdsbokslutet pekar ut de utmaningar som Borås Stad har gällande skillnader i livsvillkor och visar på ett tydligt sätt hur befolkningens hälsa har utvecklats över tid. Rapporten ligger till grund för hur Borås Stads nämnder och bolag prioriterar sin budget och planerar sin verksamhet. 


Läs även artikel: Population based health i fokus på Vitalis: så tog Borås ledartröjanLanguage

Svenska

Topic

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Seminar type

Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Studerande
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Kommun
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Lecturers

Profile image for Kristina Nyberg Smahel

Kristina Nyberg Smahel Lecturer

Borås Stad