Header image for Vitalis 2022
Profile image for Ett framtidssäkrat eko-system för hälso- och sjukvården – och hur man får det att fungera i praktiken

Ett framtidssäkrat eko-system för hälso- och sjukvården – och hur man får det att fungera i praktiken Passed

Tuesday May 17, 2022 14:30 - 15:00 A6

Speaker: Andreas Waldo

Track: Införande / förändringsledning

Den här presentationen (och diskussionen) hjälper dig att förstå hur du skapar och underhåller nästa generations ekosystem för hälso- och sjukvården; bland många applikationer, lösningar och leverantörer. Det kommer att vara inspirerande och praktiskt genom att presentera relevanta användningsfall.

Language

Svenska

Topic

Välfärdsteknik

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Kommun
Innovativ/forskning
Patientsäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Andreas Waldo

Andreas Waldo SpeakerExhibitor

Business Development Director
Dedalus Sweden AB