Header image for Vitalis 2022
Profile image for Egenmonitorering - område intressant för flera -  pharma, medtech och start up

Egenmonitorering - område intressant för flera - pharma, medtech och start up Passed

Wednesday May 18, 2022 16:30 - 17:00 F1

Panelists: Christian Gertzén, Fredrik Westman, Jesper Olsson, Jonathan Ilicki, Lars Gustafsson

Track: Egenmonitorering

Egenmonitorering - område intressant för flera -  pharma, medtech och start up

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Seminar type

Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Lecturers

Profile image for Christian Gertzén

Christian Gertzén Panelist

Customer insights manager
Boehringer-Ingelheim

utforskar egenmonitorering som en samverkansmöjlighet mellan läkemedelsindustri, e-hälsoföretag och vårdgivare.

Profile image for Fredrik Westman

Fredrik Westman PanelistExhibitor

CEO, co-founder
CareLigo AB

Jag har jobbat med Medicinteknik i 20 år och de senaste 10 åren primärt med digitaliserad egenvårdsförstärkning för kroniskt multisjuka äldre.

Profile image for Jesper Olsson

Jesper Olsson Panelist

Sakkunnig digitalisering
Swedish Medtech

...

Profile image for Jonathan Ilicki

Jonathan Ilicki PanelistExhibitor

Innovationschef
Platform 24 Healthcare AB

Jonathan Ilicki är legitimerad läkare, fellow i klinisk innovation och ansvarig för Platform24's growth och innovationsteam. Platform24 tillhandahåller mjukvara till regioner, offentliga och privata vårdgivare i hela landet för att möjliggöra sammanhållna vårdresor, avlasta vårdpersonal, och stödja patienter i sin egenmonitorering.

Profile image for Lars Gustafsson

Lars Gustafsson PanelistExhibitor

Konsult
CGI Sverige AB

Lars har varit konsult inom verksamhet och IT i drygt 30 år. Under de senaste 10 åren har Lars i huvudsak arbetat med verksamhetsutveckling och digitalisering inom hälso- och sjukvårdssektorn, både inom primärvård och specialistvård. En stor del av detta har varit inom primärvården med fokus på typ2 diabetes. Lars har även arbetat datadrivet med lösningar för produktionsstyrning inom tandvård och sjukhusvård.