Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Egenmonitorering - område intressant för flera -  pharma, medtech och start up

Egenmonitorering - område intressant för flera - pharma, medtech och start up Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 16:30 - 17:00 F1

Paneldeltagare: Christian Gertzén, Fredrik Westman, Jesper Olsson, Jonathan Ilicki, Lars Gustafsson

Spår: Egenmonitorering

Egenmonitorering - område intressant för flera -  pharma, medtech och start up

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Profilbild för Christian Gertzén

Christian Gertzén Paneldeltagare

Customer insights manager
Boehringer-Ingelheim

utforskar egenmonitorering som en samverkansmöjlighet mellan läkemedelsindustri, e-hälsoföretag och vårdgivare.

Profilbild för Fredrik Westman

Fredrik Westman PaneldeltagareUtställare

CEO, co-founder
CareLigo AB

Jag har jobbat med Medicinteknik i 20 år och de senaste 10 åren primärt med digitaliserad egenvårdsförstärkning för kroniskt multisjuka äldre.

Profilbild för Jesper Olsson

Jesper Olsson Paneldeltagare

Sakkunnig digitalisering
Swedish Medtech

...

Profilbild för Jonathan Ilicki

Jonathan Ilicki PaneldeltagareUtställare

Innovationschef
Platform 24 Healthcare AB

Jonathan Ilicki är legitimerad läkare, fellow i klinisk innovation och ansvarig för Platform24's growth och innovationsteam. Platform24 tillhandahåller mjukvara till regioner, offentliga och privata vårdgivare i hela landet för att möjliggöra sammanhållna vårdresor, avlasta vårdpersonal, och stödja patienter i sin egenmonitorering.

Profilbild för Lars Gustafsson

Lars Gustafsson PaneldeltagareUtställare

Konsult
CGI Sverige AB

Lars har varit konsult inom verksamhet och IT i drygt 30 år. Under de senaste 10 åren har Lars i huvudsak arbetat med verksamhetsutveckling och digitalisering inom hälso- och sjukvårdssektorn, både inom primärvård och specialistvård. En stor del av detta har varit inom primärvården med fokus på typ2 diabetes. Lars har även arbetat datadrivet med lösningar för produktionsstyrning inom tandvård och sjukhusvård.