Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Digitala kommunikationsmöjligheter för äldre

Digitala kommunikationsmöjligheter för äldre Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 14:00 - 14:30 A4

Föreläsare: Daniel Straume, Nina Nirberg, Sakarias Mårdh

Spår: Välfärdsteknik

Dagens teknik går fort framåt, vi bygger ett allt med digitalt samhälle och du premieras om du har tillgång till internet och kunskap i att kommunicera och nyttja alla tjänster som finns online. Det är vanligt med "internetrabatt" dvs om du har förmågan att köpa produkter och tjänster online så gynnas du prismässigt. 

Vi är idag, beroende på vart vi dra åldersgränsen, cirka 1.100 000 personer i Sverige som lever helt eller delvis, frivilligt eller ofrivilligt utanför det digitala samhället. I takt med att vår befolkning blir äldre kommer denna siffran att stiga. (Mellan år 2018 och 2030 spås vår befolkning som är 80+ år stiga med över 50% !)

För oavsett hur teknikkunniga vi än är så kommer de flesta av oss till ett skede där vi inte längre klarar av simpla saker som att ringa från en mobiltelefon. Med åldern och med vissa funktionsnedsättningar kommer syn, hörsel och motorik arbeta emot oss, men viktigt att förstå att vår vilja att kommunicera minskar inte för att möjligheten gör det, den blir snarare större. I takt med att vi blir äldre, orkar vi mindre, vi glider längre ifrån det sociala samspelet och över tid blir vi mer isolerade. 

Det finns enkel teknik som idag tillåter våra äldre och funktionsnedsatta att kunna fortsätta vara en del av sina nära o käras vardag. Teknik som öka tryggheten för de omkring 1 300 000 människorna i Sverige som vårdar sina äldre familjemedlemmar i hemmet.

Med enkel videokommunikation via surfplattor kan äldre och funktionsnedsatta vara delaktiga och tillgängliga. När vi känner oss inkluderade ökar livskvaliteten och ensamheten känns mindre påtaglig. De närstående känner mer trygghet i att vi enkelt kan nå våra familjemedlemmar och många känner faktiskt mindre dåligt samvete. 

Loopeli, som är en videosamtals-app byggd för äldre och funktionsnedsatta, skapades sprunget ur ett dåligt samvete. Grundaren Thomas Sidéns pappa drabbades av en stroke och i samband med det så försvann kommunikationsförmågan. Frustration över att ingen teknik var användarvänlig nog var grunden till Loopeli. 

https://www.mynewsdesk.com/se/loopeli-ab/pressreleases/thomas-uppfann-en-videosamtals-app-aat-sin-pappa-som-irrade-bort-sig-bland-ikoner-och-funktioner-enkelheten-i-tekniken-aer-viktigast-foer-att-bryta-dot-dot-dot-3129972

Det är inte bara våra äldre och dess familjer som drar nytta av att vi enklare kan kommunicera. Vårdpersonal behöver inte allt för sällan vara delaktiga och behjälpliga för att våra äldre ska kunna kommunicera med sina familjemedlemmar. Det kan krävas att anhöriga behöver boka en tid med vårdpersonalen för att kunna ringa till sin familjemedlem. Dvs spontana samtal är inte möjliga och detta är naturligtvis inte optimalt.

För vårdpersonalen skulle en enkel videosamtalstjänst avlasta dem tidsmässigt och faktisk ge dem möjlighet att utföra annat arbete.

Loopeli som en del i vardagen hos äldre: https://www.youtube.com/results?search_query=loopeli

Under våren genomförde Loopeli ett pilotprojekt med den privata vårdgivaren Ansvar och Omsorg på fyra vårdenheter i Mellansverige. Målet var att se hur personer som inte längre kan bo kvar hemma kunde hantera Loopelis videosamtals-app. I projektet skulle vi även se hur anhöriga och vårdpersonal påverkades av att de närstående hade möjlighet att kommunicera med enkel videokommunikation. Resultatet var överraskande positivt! Kom gärna och lyssna på oss kl 14.00-14.30 den 18 maj i A4. 


Hösten 2021 var Loopeli med i SVT Draknästet där Lena Apler och Jonas Eriksson investerade direkt i programmet. Efter det har ytterligare 2 drakar hoppat på. Här kan ni se pitchen i Draknästet.

https://www.svtplay.se/video/32512339/draknastet/draknastet-sasong-1-avsnitt-6?position=723&id=8mVVJv4 ( 12 minuter in )

Språk

Svenska

Ämne

Digital Assistive Technology

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Other

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Municipality
Apps
Patient safety
Usability

Föreläsare

Profilbild för Daniel Straume

Daniel Straume FöreläsareUtställare

VD
Loopeli AB

Daniel är sedan 2021 delägare och VD för Loopeli AB. Hösten 2021 deltog han och Loopelis grundare i SVT Draknästet där Lena Apler och Jonas Eriksson investerade i tjänsten. Efter programmet investerade även Jacob De Geer och Shervin Razani i bolaget.
Daniel kommer från affärsdrivna chefsroller inom försäljning och marknadsföring sedan 25 år

Profilbild för Nina Nirberg

Nina Nirberg FöreläsareUtställare

Sälj & Marknadsdirektör
Loopeli AB

Sälj & Marknadsdirektör

Profilbild för Sakarias Mårdh

Sakarias Mårdh Föreläsare

VD
Ansvar och Omsorg

VD för Ansvar och Omsorg