Header image for Vitalis 2022
Profile image for Synen på professionens betydelse i IT-arbete och standardisering

Synen på professionens betydelse i IT-arbete och standardisering Passed

Thursday May 19, 2022 09:30 - 09:45 A1

Lecturer: Åsa Gyberg-Karlsson

Track: Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Hur kan dagens biomedicinska analytiker bidra med vår kompetens i en hälso- och sjukvård med både fler digitala lösningar och mer invånar- och patientinvolvering? Varför ska biomedicinska analytiker vara en del i standardisering, utvecklings- och upphandlingsarbete? Kommer ny teknik kräva nya förmågor hos framtidens biomedicinska analytiker? Hur kan dessa förmågor tas tillvara både regionalt, men även nationellt och internationellt?

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Seminar type

Live

Objective of lecture

Övrigt

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Nytta/effekt

Lecturers

Profile image for Åsa Gyberg-Karlsson

Åsa Gyberg-Karlsson Lecturer

eHälsostrateg
Region Blekinge

Leg. biomedicinsk analytiker som sedan 2020 arbetar som eHälsostrateg i region Blekinge. Projektledare för regionens utökade provtagning för covid-19. Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd samt Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskaps (IBL) etiska råd.