Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Sammanhållen planering på 1177.se - digitalt stöd till patientkontrakt

Sammanhållen planering på 1177.se - digitalt stöd till patientkontrakt Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 11:00 - 11:30 F1

Föreläsare: Erica Sandberg, Lisbeth Löpare Johansson, Sofie Zetterström, Sven-Åke Svensson

Spår: Nära vård

1177 Vårdguiden är ett av Sveriges starkaste varumärken och 1177.se används av nästan hela svenska folket. Inte minst under pandemin har 1177 Vårdguiden på telefon och 1177.se varit ett viktigt stöd till invånare genom att ge kvalitetssäkrad och aktuell information och rådgivning, hänvisa rätt i vården och erbjuda självservicetjänster för provtagning, tidbokning och digital kontakt med vården. Nu tas nästa steg i utvecklingen av 1177.se genom att utveckla konceptet "sammanhållen planering" som innebär ett digitalt stöd till konceptet patientkontrakt, som är en väsentlig del av omställningen till nära vård. Syftet är att inte bara stödja invånares första kontakt med vården eller sällananvändare av 1177.se, utan fungera som ett bättre stöd till personer med komplexa vårdbehov, kronisk sjukdom eller multisjukdom, och deras närstående. Inera har tidigare genomfört en förstudie, som bland annat visar att det finns 27 författningsstyrda vårdplaner som används i hälso- och sjukvården, samt ett stort antal andra planer och överenskommelser, som inte är standardiserade. Syftet med en sammanhållen planering på 1177.se är att skapa överblick genom att ansluta nya eller reviderade informationsmängder till den nationella tjänsteplattformen, så att de kan visas upp för invånare och närstående via 1177.se och för medarbetare i vård och omsorg via Nationell patientöversikt, NPÖ. På detta sätt kan vård och omsorg bli mer överblickbar, förutsägbar och möjlig att koordinera. De informationsmängder som kan bli aktuella är exempelvis:

- Fast vårdkontakt

- Bokade tider

- Vårdplaner och överenskommelser

- Egenvårdsråd

- Läkemedel och andra behandlingar

- Provsvar och värden

För att informationen ska kunna visas upp på 1177.se och NPÖ krävs överenskommelser och efterlevnad till gemensamma arkitekturramverk och standarder. Därför kommer arbetet att bli långsiktigt och kräver åtaganden från både regioner, kommuner, privata vårdgivare och leverantörer. Vid seminariet deltar Sofie Zetterström, affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden, och företrädare för regionerna och för SKR.Språk

Svenska

Ämne

Health services

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Patient centration
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Patient safety
Usability

Föreläsare

Profilbild för Erica Sandberg

Erica Sandberg Föreläsare

Digitaliseringsstrateg
Västra Götalandsregionen

Arbetar på Koncernstab digitalisering, koncernkontoret Västra Götalandsregionen. Fokus hälsa, och interaktion invånare och patient. Klinisk bakgrund hälso- och sjukvård. Arbetat i flera olika strategiska uppdrag och roller.

Profilbild för Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson Föreläsare

Samordnare Nära vård
SKR

Lisbeth Löpare Johansson är samordnare för Nära vård på SKR. Uppdraget innebär att samordna SKRs stöd till regioner och kommuner i omställningen till Nära vård och samverkan med regeringskansliet och myndigheter. Lisbeth har mer än 25 -års erfarenhet av hälso- och sjukvårdsfrågor på systemledningsnivå och kommer närmast från en tjänst som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten.

Profilbild för Sofie Zetterström

Sofie Zetterström Föreläsare

Affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden
Inera

Sofie Zetterström är affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden på Inera, där hon har arbetat i olika roller sedan starten på bolaget 1999. Sofie har varit en av de drivande i införandet av 1177 Vårdguiden i Sverige, och har också varit engagerad i utvecklingen av patienters möjlighet att få ta del av sin egen journal.

Profilbild för Sven-Åke Svensson

Sven-Åke Svensson Föreläsare

E-hälsostrateg
Region Jönköpings län

Som e-hälsostrateg har jag ett långsiktigt och övergripande ansvar att driva e-hälsofrågor både regionalt och nationellt. Att se till helheten och hur olika e-tjänster och verksamhetssystem ska fungera tillsammans på så optimalt sätt som möjligt. Omvärldsbevakning, kartläggning och analys inför beredning och framtagande av beslutsunderlag. I rollen ingår att omsätta beslut till riktlinjer, strategier och handlingsplaner samt delta i regionala och nationella styrgrupper. Identifiera aktuella och framtida behov samt funktionella gap i e-tjänster och system. Övergripande utredningar och förändringsledning vid införande av nya tjänster och vid innovationsprojekt.