Header image for Vitalis 2022

Behavioral Informatics AB - coacha patienter till hälsosammare levnadsvanor med ProBITS Passed

Thursday May 19, 2022 10:40 - 10:55 Open Stage

Track: Open Stage

ProBITS är en arbetsprocess med tillhörande tekniskt stöd där hälso- och sjukvården kan hjälpa patienter att utveckla hälsosammare levnadsvanor genom att adressera tre olika områden; fysisk aktivitet, matvanor och balans i livet. ProBITS bygger på en verifierad modell med 20 års kliniks erfarenhet, och kan bland annat användas i situationer där man har identifierat personer som riskerar att utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar. Vår arbetsprocess kan användas vid hälso-undersökningar eller efter att ett behov framkommit genom att någon själv sökt vård. Processen passar även utmärkt för sekundär prevention, till exempel för att stödja de som har diabetes typ två. 

Gert-Olof BoströmVerkställande Direktör, Behavioral Informatics 

Arrangör: Behavioral Informatics AB, Luleå Tekniska Universitet 

Language

Svenska

Topic

Välfärdsteknik

Seminar type

Endast på plats