Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Nytt om identitets- och behörighetshantering över organisationsgränser inom vård och omsorg

Nytt om identitets- och behörighetshantering över organisationsgränser inom vård och omsorg Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 13:30 - 14:00 F3

Föreläsare: Eva Sartorius, Johan Palmqvist, Robert Sundin

Under föreläsningen får du lära dig mer om hur det fungerar med behörighetshantering över organisationsgränser inom vård och omsorg. Du får också veta vad din organisation behöver göra för att använda E-hälsomyndighetens säkerhetslösning och vilka alternativ som finns.

Senast den 1 maj 2023 ska alla vård- och apoteksaktörer vara anslutna till Nationella läkemedelslistan. I och med det blir det ett krav att alla aktörer ska använda E-hälsomyndighetens säkerhetslösning. Samma krav gäller även för att använda de flesta av E-hälsomyndighetens övriga tjänster.

För att använda E-hälsomyndighetens säkerhetslösning och få åtkomst till Nationella läkemedelslistan måste vård- och apoteksaktören göra vissa tekniska och administrativa förändringar. I stora drag ställs följande krav på aktörer som ska använda E-hälsomyndighetens säkerhetslösning:

  • Att aktören är medlem i identitetsfederationen Sweden Connect eller identitets- och behörighetsfederationen Sambi.
  • Att alla medarbetare som använder E-hälsomyndighetens tjänster har e-legitimation som är godkänd enligt tillitsnivå 3 eller högre.
  • Att aktören använder en IdP (en intygsfunktion) som är granskad och godkänd av Sweden Connect eller Sambi.

E-hälsomyndighetens säkerhetslösning är utformad för att stärka skyddet av individens personliga integritet. Säkerhetslösningen ställer därför höga krav på de vård- och apoteksaktörer som ansluter till våra tjänster. Syftet är att säkerställa identitets- och behörighetshanteringen, det vill säga att rätt person får åtkomst till rätt information.

Språk

Svenska

Ämne

Cybersecurity, Information Security, Privacy

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Management
Municipality
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Documentation,
Law, Judicial procedures
Information security
Government information
Usability
Ethics

Föreläsare

Profilbild för Eva Sartorius

Eva Sartorius Föreläsare

Specialist inom digital identitet
DIGG

Eva har mångårig erfarenhet av att driva digitaliseringen framåt inom både offentlig och privat sektor. Sedan 2015 arbetar hon på heltid med området digital identitet och på senare tid särskilt med frågor som rör e-tjänstelegitimationer. Hon är ansvarig uppdragsledare för framtagning av DIGG:s kostnadsfria e-legitimeringsavtal för e-tjänstelegitimationer, som publicerades på digg.se tidigare i år. Eva har även kunskaper om DIGG:s identitetsfederation Sweden Connect.

Profilbild för Johan Palmqvist

Johan Palmqvist Föreläsare

Chef arkitektur, säkerhet och UX
E-hälsomyndigheten

Johan verkar för att skapa bättre hälsa för Sveriges invånare genom att applicera tvärdisciplinära arbetssätt, interoperabla informationsutbyten och effektiva styrmodeller. I rollen som chef för arkitektur, säkerhet och UX på E-hälsomyndigheten är identitets- och behörighetshantering över organisationsgränser inom hälsa, vård och omsorg ett prioriterade område. Johan spelar även en aktiv roll I flera sektorsoberoende initiativ för att tillvarata digitaliseringens möjligheter som eSamveka och “Ena - Sveriges digitala infrastruktur”.

Profilbild för Robert Sundin

Robert Sundin Föreläsare