Header image for Vitalis 2022
Profile image for Egenmonitorering förstahandsval för patienter med kroniska sjukdomar i Region Östergötland

Egenmonitorering förstahandsval för patienter med kroniska sjukdomar i Region Östergötland Passed

Wednesday May 18, 2022 13:45 - 14:00 F1

Lecturer: Erik Reinicke

Track: Egenmonitorering


Region Östergötland har som uppdrag att stärka möjligheterna för egenmonitorering både i primärvård och sjukhusbaserad vård samt nyttja egenmonitorering som förstahandsval för patienter med kroniska sjukdomar (i de fall det gagnar patienten). Möjligheten är att vårdformen när den är fullt ut införd kan ta hand om 5000-10000 patienter. Införandet har skett parallellt med den pandemi som pågått vilket inneburit en försening, men det finns goda exempel där vårdenheter som nu tar kliv för att kunna möta det behov som fanns innan pandemin och som nu vuxit och behöver nya arbetssätt för att kunna mötas. Målet är att mottagningarna genom egenmonitorering ska ta hand sina kroniker, kompletterat med chatt och video, med samma kvalitet eller bättre kvalitet som innan pandemin. Region Östergötland som helhet berättar om sin införanderesa under den brinnande pandemin, deras lärdomar och tankarna framåt.Language

Svenska

Topic

Vård på distans

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Erik Reinicke

Erik Reinicke Lecturer

Projektledare
Region Östergötland

Projektledare och leg. Sjuksköterska i Region Östergötland