Header image for Vitalis 2022
Profile image for Etiska risker vid implementering av AI i hälso- och sjukvården

Etiska risker vid implementering av AI i hälso- och sjukvården Passed

Tuesday May 17, 2022 14:30 - 15:00 F2

Lecturers: Anastacia Simonchik, Marcus Olivecrona

Just nu pågår många olika initiativ för att börja använda artificiell intelligens i olika processer i svensk hälso- och sjukvård. Vilka etiska risker medför detta när AI används i medicinskt syfte? Hur kan vi mitigera dessa risker och samtidigt ta tillvara på vinsterna i form av patientnytta, ökad tillgänglighet och effektivitet redan nu? Och vad är egentligen risken om vi inte satsar fullt ut – eller inte vågar satsa alls? I denna föreläsning kommer Anastacia Simonchik, product innovation manager, och Marcus Olivecrona, Lead Machine Learning Engineer, från Visiba Care ta sig an dessa frågor utifrån ett hälsoteknikföretags perspektiv.

Lecturers

Profile image for Anastacia Simonchik

Anastacia Simonchik Lecturer

Product Innovation Manager
Visiba Care

Anastacia Simonchik har flera års erfarenhet av att leda digital transformation inom olika industrier, både inom privat och offentlig sektor. I sitt arbete fokuserar hon främst på hur digital teknik och speciellt AI kan appliceras för att skapa värde för olika målgrupper inom hälso- och sjukvården.

Profile image for Marcus Olivecrona

Marcus Olivecrona Lecturer

Lead Machine Learning Engineer
Visiba Care

Marcus Olivecrona har en Master of Chemistry från University of Oxford, men har de senaste åren fördjupat sig allt mer inom artificiell intelligens och machine learning. Efter flera år som konsult på Tenfifty, arbetar han idag som Machine Learning Specialist på Visiba Care.