Header image for Vitalis 2022
Profile image for Standardisering och strukturering av information i samverkan

Standardisering och strukturering av information i samverkan Passed

Wednesday May 18, 2022 11:30 - 12:00 F2

Lecturers: Björn Sternhammar, Maryam Khavari, Tomas Vikdahl

Track: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Införande av ett nytt vårdinformationsstöd är utmanande och utmaningen blir definitiv större när det ska göras tillsammans i en samverkan mellan nio regioner. Utmaningen är antagen i en stark samverkan som är unik i Sverige. Att skapa standardisering och struktur i denna samverkan har flera fördelar:

Att vi har kompetenser inom nio regioner som nyttjas 

Att vi gör arbetet tillsammans istället för var för sig med högre kvalitet och effektivitet till lägre           kostnad

Att vi skapar gemensam struktur för en stor del av Sveriges hälso-och sjukvård

 Inom Sussa samverkan är det nio regioner som har beslutat att tillsammans arbeta fram en grundstruktur för en standardiserad informationshantering och en gemensam konfiguration i det nya vårdinformationsstödet. Vi arbetar även med att säkerställa rätt användning av informationen. 

Föreläsningen syftar till att beskriva hur vi arbetar, vilka är våra utgångspunkter, hur långt vi har kommit i arbetet samt vilka kritiska framgångsfaktorer vi har identifierade.

Language

Svenska

Topic

Informatik/semantik

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning
Dokumentation

Lecturers

Profile image for Björn Sternhammar

Björn Sternhammar Lecturer

Hälsoinformatiker och leg sjuksköterska
Region Dalarna

Sjuksköterska som arbetat som verksamhetsnära förvaltningsledare för allt vad journalsystem och vårdtjänster heter i Region Dalarna. Senaste åren övergått till arbete med hälsoinformatik med fokus mot Sussa samverkan hälsoinformatik.

Profile image for Maryam Khavari

Maryam Khavari LecturerExhibitor

Verksamhets- och informationsarkitekt
CGI Sverige AB

Maryam har omfattande kunskap, förståelse och mer än 20 års erfarenhet av arbete inom regional, myndighet och kommunal verksamhet med informationsmanagement, digitalisering och verksamhetsutveckling.

Profile image for Tomas Vikdahl

Tomas Vikdahl Lecturer

Verksamhetsutvecklare digitalisering och E-hälsa och leg. sjuksköterska
Region Västerbotten