Header image for Vitalis 2022
Profile image for European Health Data Space – samlad hälsodata från hela Europa för forskning och innovation? Svensk myndighetssamverkan inom EU-konsortiet TEHDAS

European Health Data Space – samlad hälsodata från hela Europa för forskning och innovation? Svensk myndighetssamverkan inom EU-konsortiet TEHDAS Passed

Tuesday May 17, 2022 15:30 - 16:00 F6

Lecturers: Cecilia Arrgård, Kristina Bränd Persson, Lovisa Sydén, Michael Peolsson, Tina Chavoshi

Track: Hälsodata, risk eller möjlighet?

Att skapa ett europeiskt hälsodataområde är en av EU-kommissionens prioriteringar de närmaste åren. Syftet är att underlätta gränsöverskridande delning av hälsodata som elektroniska patientjournaler, genomikdata och data från patientregister, för vård (primäranvändning) men också för sekundäranvändning som forskning, innovation, beslutsfattande. EU-konsortiet och -projektet TEHDAS (Towards the European Health Data Space) som omfattar 25 europeiska länder, ska lägga grunden för sekundäranvändning genom att utreda och föreslå åtgärder inom interoperabilitetslagren teknik, semantik/syntax, organisation och juridik. Sverige deltar i konsortiet genom E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Under denna programpunkt redogör de tre myndigheterna för vad som hittills framkommit i projektet, och hur vägen framåt ser ut.

Parallellt med TEHDAS planerar EU att under våren 2022 lägga fram ett lagförslag för EHDS. Senaste nytt om detta presenteras också.

Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Kommun
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Appar
Juridik
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet
Etik

Lecturers

Cecilia Arrgård Lecturer

Folkhälsomyndigheten

Profile image for Kristina Bränd Persson

Kristina Bränd Persson Lecturer

Utredare
Socialstyrelsen

Kristina är utredare på Socialstyrelsen med lång erfarenhet av e-hälsofrågor, uppföljning och statistik. Arbetar med bl a regeringsuppdrag om hälsodata och bevakning av internationella myndighetsuppdrag som rör data och statistik. Tidigare enhetschef med ansvar för klassifikationer, terminologi och strategiska utvecklingsuppdrag inom e-hälsa på myndigheten.

Lovisa Sydén Lecturer

Folkhälsomyndigheten

Michael Peolsson Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Tina Chavoshi Lecturer

Jurist
E-hälsomyndigheten

Utredare på E-hälsomyndigheten.