Header image for Vitalis 2022
Profile image for De sex FHIR resurser du behöver för styrning och uppföljning i vården

De sex FHIR resurser du behöver för styrning och uppföljning i vården Passed

Wednesday May 18, 2022 15:30 - 16:00 F2

Lecturers: Oskar Thunman, Sahar Andersson

Track: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Vårdflöden och processer samt verksamhetsregler och KPI:er är centrala begrepp i styrningen och uppföljning i vården. En utmaning många vårdgivare står inför är att kunna representera denna typ av artefakter för kunskapsstyrning som konfiguration i sina vårdinformationsmiljöer. I FHIR utgör ett antal resurser motorn för kunskapsstyrning. Tillsammans med resurser som säkerställer en tillräckligt god annotation vid dokumentation av genomförda processer kan FHIR utgöra ett standardiserat språk för att styra och följa upp vårdprocesser. Denna presentation ger en överflygning av dessa delar av FHIR tillsammans med övergripande beskrivning av de komponenter i en modern vårdinformationsmiljö som samspelar för att realisera detta i praktiken. 


Language

Svenska

Topic

Beslutsstöd

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande

Keyword

Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Lecturers

Profile image for Oskar Thunman

Oskar Thunman Lecturer

Informationsarkitekt
Sopra Steria

Oskar är informations- och lösningsarkitekt med fokus på digital hälsa, med lång erfarenhet av såväl nationella som internationella projekt.

Profile image for Sahar Andersson

Sahar Andersson Lecturer

Medicinsk Informatiker
Sopra Steria

Sahar är hälsoinformatiker med en bakgrund från vården. Hon kombinerar rollen som informatiker med arbete inom kravanalys och har erfarenhet från nationella e-hälsoprojekt på Inera, hos regioner samt myndigheter. Hon drivs av att få utgöra länken mellan teknik och verksamhet och är intresserad av hur OpenEHR och FHIR kan stödja vårdens utmaningar kring informationshantering.