Header image for Vitalis 2022
Profile image for Digitala kunskapsstöd och nationella riktlinjer som del i nationell kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Digitala kunskapsstöd och nationella riktlinjer som del i nationell kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården Passed

Thursday May 19, 2022 14:00 - 14:30 A6

Lecturers: Anders Fejer, Mattias Fredricson, Olof Lindelius

Track: Beslutstöd / Kunskapsstyrning

Socialstyrelsen vill bidra till en sammanhållen och effektiv nationell kunskapsstyrning. Strukturerade och kodade nationella riktlinjer och kunskapsstöd är en viktig möjliggörare för att nå målet. 

I denna föreläsning startar vi i en övergripande målbild för digitala kunskapsstöd som del i nationell kunskapsstyrning och går vidare till fördjupad beskrivning av myndighetens digitala kunskapsstöd och hur vårt arbete förhåller sig till i ett kunskapsstyrningssystem i snabb utveckling. Vi ger en beskrivning över var vi befinner oss idag och hur vår utvecklingsplan ser ut.


Vi kommer att diskutera:

- Målbild för digitala kunskapsstöd – till vilka ska våra olika digitala kunskapsstöd vända sig och hur möter vi just deras behov?

- Vilka utvecklingssteg måste vi ta, på egen hand och tillsammans med övriga aktörer i den nationella kunskapsstyrningen.  

- Våra lärdomar så här långt – från informationsspecifikation till verktyg för att författa kunskapsstöd. 


Language

Svenska

Topic

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Vårdpersonal

Keyword

Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Anders Fejer

Anders Fejer Lecturer

Enhetschef
Socialstyrelsen

Objektägare Digitala kunskapsstöd

Mattias Fredricson Lecturer

Enhetschef
Socialstyrelsen

Enhetschef nationella riktlinjer

Olof Lindelius Lecturer

Förvaltningsledare
Socialstyrelsen

Förvaltningsledare digitala kunskapsstöd