Header image for Vitalis 2022
Profile image for För bättre informationsutbyte – åtta månaders erfarenheter och insikter från NGS-tjänsten som tillgängliggör e-hälsospecifikationer

För bättre informationsutbyte – åtta månaders erfarenheter och insikter från NGS-tjänsten som tillgängliggör e-hälsospecifikationer Passed

Tuesday May 17, 2022 13:00 - 13:30 F3

Lecturers: Anne Simmasgård, Helena Nilsson

I slutet av september 2021 startade NGS-tjänsten som är resultatet av E-hälsomyndighetens regeringsuppdrag: Uppdrag att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer, NGS. 

En presentation av NGS-tjänsten och det arbete med att tillgängliggöra e-hälsospecifikationer som har gjorts hittills. NGS-tjänsten bidrar till nationell samordning och underlättar utveckling och användning av specifikationer inom e‑hälsoområdet. 

Åtta månaders erfarenheter och insikter från arbetet med e-hälsospecifikationer på ett nationellt plan presenteras. 

Language

Svenska

Topic

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Kommun
Dokumentation
Patientsäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Anne Simmasgård

Anne Simmasgård Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Utredaren Anne Simmasgård, E-hälsomyndigheten, är förvaltningssocionom med kunskap och erfarenhet av socialtjänstens verksamheter.

Profile image for Helena Nilsson

Helena Nilsson Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Utredaren Helena Nilsson, E-hälsomyndigheten, är sjuksköterska och informatiker till professionen och arbetar med kunskap och erfarenhet inom informatik, socialtjänst, hälso- och sjukvård.