Header image for Vitalis 2022
Profile image for En digital Patient Front Door – vad är det och varför behöver vi det?

En digital Patient Front Door – vad är det och varför behöver vi det? Passed

Wednesday May 18, 2022 08:30 - 09:00 F1

Lecturer: Jacob Stedman

Track: Nära vård

En digital ingång eller Digital Front Door är ett begrepp som ofta förekommer när framtidens vård diskuteras. Men vad betyder det egentligen? Och var står vi idag, är vi redo?

En digital ingång till vården, en Digital Front Door, är mycket mer än en digital kontaktmöjlighet. I stället handlar det om att genom en tydlig digital väg in ge anpassad relevant information och tillgång till vård och kontakt för allt från akuta till kroniska och episodiska tillstånd. Faktum är att en digital Front Door genom att skapa en sömlös, tillgänglig och sammanhållen vårdresa adresserar flera av utmaningarna i vården idag.

När man frågar människor om vad de är minst nöjda med vad gäller sjukvården är ett vanligt svar en upplevd frustration kring hur svårt det är att komma i kontakt med och interagera med vården. Patienten upplever sig som ett objekt och vårdresan beskrivs som långsam, fragmenterad och svår att överblicka. Uttrycket ”man måste vara frisk för att vara sjuk” är alltför välbekant. Situationen skapar otrygghet och påverkar även den medicinska säkerheten.

En digital ytterdörr till sjukvården syftar till att ge människor möjlighet att interagera med vården på en tid och plats som passar dem. I den digitala entrén ska människor få tillgång till verktyg, tjänster och kontakter för att hantera sin egen, och sina anhörigas, hälsa och välbefinnande. Genom den digitala ytterdörren placeras patienten i förarsätet.

Samtidigt har också förväntningarna på en användarvänlig och individanpassad upplevelse ökat, till stor del baserat på hur vi som konsumenter vant oss vid andra digitala tjänster inom till exempel banktjänster och e-handel. Är det dags för vården att genomgå en motsvarande utveckling?

Men förutsättningarna i vården är inte samma som i bank- och finansvärlden eller som för e-handeln. Hur säkerställer vi den medicinska kvaliteten, integritetsskyddet och de höga krav på jämlikhet och tillgänglighet som vi ställer vården? 

Lyssna på en inspirerande föreläsning om nytta, risker och några framtidsspaningar kring en digital Front door i vården!Language

Svenska

Topic

Teknik

Seminar type

Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Appar
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Jacob Stedman

Jacob Stedman Lecturer

Vice VD & medgrundare
Platform24

Jacob Stedman är medgrundare och VD för Platform24 Healthcare AB. Han är en tech-entreprenör som var med och populariserade e-handel i Sverige på 90-talet, och har bakgrund som ekonom och systemutvecklare med ett djupt personligt intresse för sjukvård, patient- och anhörigperspektiv. Jacob var managementkonsult i sex år på McKinsey, och efter det tf VD på Reach for Change, en stiftelse inom Kinneviksfären som stödjer sociala entreprenörer i Europa, Afrika och Asien. Han sitter också i styrelsen för IKEA Foundations Better Shelter och stiftelsen Friends.