Header image for Vitalis 2022
Profile image for Nationella läkemedelslistan i vardagen

Nationella läkemedelslistan i vardagen Passed

Thursday May 19, 2022 10:30 - 11:00 F1

Lecturers: Fredrik Hagerman, Victoria Throfast

Track: Läkemedel

Mycket information går förlorad i dagens splittrade vårdlandskap med många olika journalsystem som inte kommunicerar med varandra. Det innebär stora patientrisker. Med utgångspunkt i klinisk erfarenhet som läkare respektive apotekare delar föreläsarna med sig av sina tankar kring de konkreta effekter som den Nationella läkemedelslistan innebär i vardagen, både för de som arbetar med läkemedel och för patienterna.

Nationella läkemedelslistan är både en lag och ett register, som ersätter det tidigare receptregistret och läkemedelsförteckningen samt lagarna om dessa. För första gången erbjuds både vården, omsorgen, apoteken och patienterna en gemensam, aktuell bild av förskrivna och uthämtade läkemedel. Nyckelordet är ”nationell” och målet är ökad patientsäkerhet och delaktighet samt effektivare arbetsprocesser. 

Language

Svenska

Topic

Införande

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Kommun
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Juridik
Patientsäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Fredrik Hagerman

Fredrik Hagerman Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Specialistläkare i allmänmedicin, arbetar halvtid kliniskt på hälsocentral och halvtid som utredare på E-hälsomyndigheten i Kalmar.