Header image for Vitalis 2022
Profile image for Hur Kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver utveckling och införande av AI inom hälso- och sjukvården

Hur Kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver utveckling och införande av AI inom hälso- och sjukvården Passed

Thursday May 19, 2022 08:45 - 09:15 A6

Lecturer: Magnus Kjellberg

Track: Beslutstöd / Kunskapsstyrning

Hälso- och sjukvården står inför många och svåra utmaningar, t.ex. vad gäller en åldrande och mer vårdkrävande befolkning, samtidigt som tillgången till sjukvårdspersonal är problematisk. Att bättre nyttja den data som produceras inom hälso- och sjukvården genom analys och artificiell intelligens (AI) kan både bättre diagnostik och behandling liksom effektiviseringar uppnås.

                           För att möta det behov av kompetens inom dataanalys och AI som uttryckts från kliniska och forskande verksamheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har Kompetenscentrum AI bildats. Kompetenscentrum AI stödjer och möjliggör utveckling och införande av AI genom att tillhandahålla kompetens inom AI, bl.a. dataanalys, algoritmutveckling och verksamhetsutveckling. Dessutom tas ett helhetsgrepp kring AI genom att AI-projekt sammanförs med övriga relevanta stödfunktioner vid behov såsom juridik, informationssäkerhet och IT.

                           I denna föreläsning kommer bakgrund och resonemang bakom bildandet av Kompetenscentrum AI att presenteras och hur detta kopplar mot Sahlgrenska Universitetssjukhusets nyligen framtagna AI-strategi. Flera exempel på projekt och strategiskt viktiga områden och teknologier där Kompetenscentrum AI arbetar aktivt kommer att lyftas, t.ex. testbädd för kommersiella och egenutvecklade AI-lösningar, metoder att hantera känslig data och tillgång till kraftfull teknisk infrastruktur.

Language

Svenska

Topic

AI

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Juridik
Informationssäkerhet
Information/myndighet
Etik

Lecturers

Profile image for Magnus Kjellberg

Magnus Kjellberg Lecturer

Centrumföreståndare Kompetenscentrum AI
Sahlgrenska Universitetssjukhuset