Header image for Vitalis 2022
Profile image for Different, but same same?

Different, but same same? Passed

Thursday May 19, 2022 13:00 - 13:30 F3

Lecturer: Anna Rossander

Track: ”Död åt informatiken, leve informatiken”

Idag används många olika informationsmodeller/standarder för format inom vården. Detta kan till synes leda till interoperabilitetsproblem, men hur stora är skillnaderna egentligen? I detta pågående arbete jämför vi hur information struktureras med några olika standarder. 
Vi presenterar preliminära resultat avseende hur stora och var skillnaderna är. Ökad kunskap om detta kan möjliggöra delning av information och informatiskt arbete över "informationsmodellsgränserna".

Language

Svenska

Topic

Informatik/semantik

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Innovativ/forskning
Test/validering
Dokumentation
Appar
Juridik
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Anna Rossander

Anna Rossander LecturerExhibitor

Informatiker
Svensk förening för medicinsk informatik

Informatiker på enheten för Informatik och Standardisering i VGR. Arbetar med och forskar på interoperabilitet och Snomed CT. Ordförande i Snomed NAG som är en del av System för Kunskapsstyrning. Ordförande i Svensk Förening för Medicinsk Informatik. Urolog.