Header image for Vitalis 2022

Standardisering inom eHälsa i Sverige Passed

Thursday May 19, 2022 09:00 - 09:15 A1

Lecturer: Anders Thurin

Track: Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Standardisering inom eHälsa i Sverige

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Dokumentation

Lecturers

Anders Thurin Lecturer

öl
VGR

Läkare, klinfys SU. Vetensk sekr, SFMI.